I Nagroda — Katarzyna Jędrzejczak, Marcin Podlewski, Michał Siedacz, Krzysztof Kozłowski, Adam Specht

Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

I Nagroda

20 000 złotych

Autorzy

Michał Piech, Piotr Cegielski, Łukasz Chodorowski


Uzasadnienie jury

I Nagrodę przyznano za najlepsze w ocenie Sądu spełnienie wymogów konkursowych. Za posługiwanie się uniwersalnym językiem architektury niebudzącym kontrowersji przy realizacji obiektu w ścisłej zabudowie zabytkowego śródmieścia. Za dobre rozwiązanie funkcjonalne.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE