I Nagroda — JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu

I Nagroda
30 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu w Kołobrzegu

autorzy
JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski

zespół autorski
Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Zuzanna Trzcińska, Klaudia Wujkowska, Joanna Lipnicka, Ewa Kuhnert, Martyna Kędrzyńska, Aleksandra Wiktorka-Rakoczy, Maja Skibińska


opinia jury
Nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania Skweru Pionierów Kołobrzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną” realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej Giełdy Staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji Skweru Pionierów Kołobrzegu z Parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do realizacji. Ewentualne przeniesienie Giełdy Staroci w inne miejsce nie stanowi o degradacji wartości pracy.

zalecenia pokonkursowe

Sąd Konkursowy zwraca uwagę projektantów na następujące kwestie wymagające przemyślenia:

  • projektanci słusznie założyli w pracy konkursowej interwencję w organizację ulicy Łopuskiego;
  • ograniczenie ruchu, nowe przejście dla pieszych przy szkole, wydaje się zasadne podjęcie bardziej odważnych decyzji i przekształcenie ulicy Łopuskiego w tzw. Woonerf i konsekwentnie otwarcie projektowanych pawilonów zarówno na park, jak i na nowo projektowany ciąg pieszo-jezdny;
  • lokalizacja Giełdy Staroci wymaga przemyślenia — czasowe zamykanie ulicy Sybiraków, czy miejsc postojowych przy niej zlokalizowanych nie musi być konieczne, a wyprowadzanie ludzi — klientów Giełdy Staroci poza obrys parku może działać odwrotnie do zamierzonego celu przebudowy parku — czyli miejsca gromadzenia się ludzi w różnych celach aktywności, w tym klientów Giełdy Staroci;
  • należy zaprojektować pawilony Giełdy Staroci w sposób umożliwiający zamykanie poszczególnych straganów na noc wraz z towarami.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE