I Nagroda — Koza Nostra Studio

Wyniki konkursu na aranżację wystawy stałej Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie

I Nagroda
20 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji
dotyczących zawarcia umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow

autorzy
Koza Nostra Studio


opinia jury
W ocenie Komisji konkursowej autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali aranżację atrakcyjną pod względem przestrzennym, która właściwie wykorzystuje specyfikę zarówno nowego budynku Muzeum, tzw. Memoriału, jak i historycznego Szarego Domu.
Użyte środki wyrazu są trafne oraz adekwatne do tematyki ekspozycji. Wykorzystanie kamienia wapiennego do aranżacji obu części wystawy tworzy narrację silnie związaną z historią KL Plaszow. Stanowi także łącznik z fasadą budynku Memoriału, skomponowanej z wapienia. Ostatni fragment wystawy w Memoriale, otwarty na teren dawnego obozu, płynnie wprowadza zwiedzających na teren miejsca pamięci, łącząc tym samym ekspozycję z obszarem byłego obozu. Dzięki zastosowanym zabiegom aranżacyjnym umiejętnie i oszczędnie połączono wszystkie trzy składowe upamiętnienia — dwie części wystawy stałej wraz z terenem poobozowym.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE