I Nagroda — INTRO75 Artur Wiśniewski

Konkurs „Rozbudowa budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku”

I Nagroda

INTRO75 Artur Wiśniewski

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki


Uzasadnienie jury:

Wybrana praca łączy w opinii Sądu Konkursowego wysoką estetykę rozwiązań architektonicznych z walorami funkcjonalno – użytkowymi.

Na uwagę zasługuje dostosowanie skali zabudowy zarówno do istniejącego budynku COZ, jak i otoczenia Pomnika – Bramy. Kompozycja budynku w przestrzeni Państwowego Muzeum na Majdanku koresponduje z rangą i lokalizacją obiektu, a proponowane rozwiązania materiałowe elewacji wpisują się w surową estetykę miejsca.

Pracę cechuje przejrzystość rozwiązań funkcjonalnych, umiejętne strefowanie i czytelny układ komunikacyjny zarówno wnętrza, jak i otoczenia budynku. Sąd Konkursowy pozytywnie ocenił również proponowane scenariusze zwiedzania.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE