I nagroda — Michał Dąbek, Wacław Gawlik, Jan Kuka

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie Orląt Lwowskich

I Nagroda

30 000 złotych

Autorzy

Michał Dąbek, Wacław Gawlik, Jan Kuka


Uzasadnienie Jury

Jury postanowiło przyznać pierwszą nagrodę projektowi oznaczonemu numerem 2. za stworzenie formy przestrzennej w dobitny sposób uświadamiającej nam fakt spowodowanego decyzją podjętą przez najmłodszych obywateli miasta wobec historycznego momentu zwrotnego, wyrwania lwowskich bohaterów z przynależnego im beztroskiego dzieciństwa, konieczności porzucenia nauki i bezpowrotnego przejścia w dorosłość. Wierzymy, że obecność tego pomnika w przestrzeni miejskiej Krakowa będzie dla nas wszystkich pouczającą lekcją historii o, jakże aktualnej,  konieczności poświęceń dla ojczyzny, społeczeństwa i bliskich.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE