I Nagroda — Koza Nostra Studio

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wybranych przestrzeni Muzeum Etnograficznego (docelowo Muzeum Kultur Świata), oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

I Nagroda
15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o wyłonioną koncepcję

autorzy
Koza Nostra Studio


fragment opinii jury
Praca nr 1 w największym stopniu realizuje wytyczne zamawiającego uwzględniając szczególnie dbałość o efekt immersyjności. Zastosowane materiały w naturalny sposób współgrają z prezentowanymi obiektami i podkreślają ich charakter. Sąd wysoko ocenił śmiałość oraz innowacyjność projektu i proponowanych niestandardowych rozwiązań (m.in.: wykorzystanie sufitu jako elementu wystawy). Poszczególne elementy aranżacji pomieszczeń o różnorodnej funkcjonalności oraz sposób prezentowania obiektów, wzajemnie się przenikają, tworząc spójną wizję i budując narrację całej przestrzeni. Aranżacja ta dobrze wpisuje się w parkowe otoczenie muzeum oraz koresponduje z architekturą budynku.

Sąd konkursowy wybrał do realizacji pracę nr 1 z uwzględnieniem przez autora następujących wytycznych, zalecając: Przed przystąpieniem do wykonania projektu realizacyjnego niezbędne jest odbycie spotkań i ustaleń z grupą kuratorską oraz kierownictwem Oddziału Etnograficznego w celu weryfikacji całości planowanego założenia ekspozycyjnego. Odbycie spotkań z osobami reprezentującymi dział konserwacji w celu ustalenia możliwości montażowych oraz wizji lokalnej obiektów. Odbycie spotkań z poszczególnymi działami technicznymi w celu ustalenia możliwości technologicznych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej przestrzeni. Odbycie spotkań z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Dostępności MNP oraz osobą z Działu Edukacji w celu omówienia dostępności ekspozycji dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz możliwości przeprowadzenia zajęć, spotkań i warsztatów dla widzów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE