I Nagroda — Rafał Drobczyk Architektura Potrzeb

Wyniki konkursu na koncepcję Alei Noworybnickiej w Gliwicach między ulicami Kochanowskiego a Toruńską

I Nagroda
8 500 zł

punkty
79,5

projekt
„Aleja wielu ogrodów”

pracownia
Rafał Drobczyk Architektura Potrzeb

zespół projektowy

Klaudia Sosna, Grzesiek Szczepański, Mery Plaszczyk, Zuza Gawron,
Julia Owsińska, Magdalena Pająk, Anna Jackowicz, Rafał Drobczyk

idea projektu
Z czym kojarzą się ogródki działkowe? Z odpoczynkiem, grillem, roślinami, uprawą warzyw i owoców, zabawą i przede wszystkimi ze spotkaniami z bliskimi. Teren ogródków działkowych stał się dla nas największą inspiracją. Stworzyliśmy ogrody inspirując się tym co zobaczyliśmy na tym terenie. Naszym założeniem było zachowanie wyjątkowości miejsca i charakteru istniejących ogródków
działkowych.
Zachowaliśmy część istniejących podziałów ogródków działkowych i stworzyliśmy tam ogrody…
… ogrody otwarte dla wszystkich mieszkańców Gliwic,
… ogrody, które łączą, a nie dzielą. To ogrody miejskie, wpisane w charakter istniejących ogrodów
rodzinnych, ale jednocześnie otwarte dla wszystkich,
… ogrody, które dają nam to co najlepsze — zieleń, w której każdy czuje się dobrze, owoce i warzywa
dla naszego zdrowia, miejsca do spotkań z bliskimi.
… ogrody, które w obecnych czasach mają szczególne znaczenie — są nam wszystkim potrzebne.
Wiele mieszkańców Trynku i całych Gliwic, mieszka w blokach. Chcemy szerzyć ideę wspólnych
ogrodów miejskich — dla wszystkich.

opis

W koncepcji uwzględniono wszystkie wymagane elementy, w tym ciąg pieszy i rowerowy, elementy małej architektury, przystanki rekreacyjne, utwardzone miejsce pod handel sezonowy, zieleń ozdobną i — dość ogólnie — oświetlenie terenu. Zawiera także obiekt kubaturowy, niewielkie obiekty przeszklone oraz budowlę inżynierską. Zostały uwzględnione stanowiska dedykowane dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Zaproponowano rozwiązanie komunikacji z terenami sąsiadującymi oraz rozwiązania na styku z drogami publicznymi. Koncepcja nie przewiduje wydzielonych ogródków działkowych. Koncepcja przewiduje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.


opinia jury

Koncepcja zaprojektowana bardzo dobrze, pod względem kompozycyjnym, atrakcyjna architektonicznie, uwzględniająca aktywną integrację poszczególnych grup użytkowników, oferująca otwarcie terenu i udostępnienie jak największej grupie: uwzględnia wszystkie założenia, wpisuje się jednocześnie we współczesne trendy. W przypadku obiektu kubaturowego i budowli inżynierskiej niespełniony jest warunek ekonomiki budowy oraz użytkowania.

Bardzo dobrze rozwiązany szlak komunikacyjny,  wymagający nieznacznych korekt. Błędnym założeniem koncepcji jest liniowy tor rowerowy typu pumptrack i jego odległość od drzew. Bardzo wyraźnie i dobrze rozdzielone funkcje poszczególnych składowych terenu, uwzględniające dobro okolicznych mieszkańców. Atutem jest wprowadzenie ciekawych stref jak np. edukacyjna, doskonale zlokalizowana przy przedszkolu, ogród sportowy ze ścieżką trampolin, labiryntem itp. Koncepcja przewiduje strefowanie i etapowanie
inwestycji.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE