I Nagroda, konkurencja B, Regaining a sense of belonging — „FOLK”, proj.: Maciej Choiński

Wyniki konkursu New European Bauhaus 2022

I Nagroda
w konkurencji B
15 000 EUR

kategoria
Regaining a sense of belonging

kraj
Polska

projekt
„FOLK”

autor
Maciej Choiński

opis

FOLK to projekt podsumowujący kilkuletnią działalność naukowo-badawczą dotyczącą wiejskiej tkanki architektonicznej. Temat daje drugie życie charakterystycznym dla wsi budynkom, w których konctrukcji wykorzystano dekoracyjne bloki reliefowe. Projekt i koncepcja obejmują proekologiczną i zrównoważoną adaptację obiektów na miejsca użyteczności publicznej, przestrzenie integracji społeczności wiejskich i promocji skarbów polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE