I Nagroda — DEDECO

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

I Nagroda
120 000 zł

autorzy
DEDECO
zespół projektowy: Piotr Hofman, Małgorzata Hofman, Anna Gołębiowska, Cezary Dałek, Mateusz Żelazny, Hubert Jacolik, Michał Rzewuski, Łukasz Włodarczyk


opinia jury

Nagrodę przyznano za realizację w największym stopniu oczekiwań inwestora we wszystkich aspektach; prostotę przyjętego układu bryłowego, intuicyjny układ komunikacyjny na zewnątrz i wewnątrz budynku; optymalne wpisanie się w istniejące ukształtowanie terenu, ważne w kontekście ilości robót ziemnych; realną możliwość etapowania inwestycji, z realizacją kolejnych etapów bez zakłócania pracy w wcześniej zrealizowanych częściach budynku; pozostawienie rezerwy terenu, co daje możliwość: niezależnych rozbudów poszczególnych skrzydeł tylnych budynku, w przypadku wzrostu potrzeb lokalowych konkretnych jednostek organizacyjnych i możliwości finansowych, lub budowy niezależnego obiektu na potrzeby np. komercjalizacji wynalazków, tworzenia laboratoryjnych parków biotechnologicznych i nanomedycyny; wyodrębnienie w skrzydłach tylnych powtarzalnych struktur przestrzennych zapewniających odrębność poszczególnym jednostkom organizacyjnym przy jednoczesnej bliskości innych współpracujących zespołów i dających jednocześnie możliwość szybkich zmian sposobu użytkowania; umieszczenie funkcji dydaktycznej o charakterze wielospecjalistycznym w bryle frontowej ogólnodostępnej, a funkcji badawczo – naukowej w tylnych skrzydłach zapewniających komfort akustyczny dla pracowników naukowych; rozmieszczenie pomieszczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych w układzie wertykalnym, z zapewnieniem dogodnej komunikacji pionowej; zapewnienie przed poszczególnymi jednostkami przyjaznych przestrzeni dla studentów; prostotę i funkcjonalność zjazdów do garaży podziemnych; przedstawienie „pomysłu” w sposób czytelny pod względem graficznym i tekstowym; trafne uwzględnienie dodatkowych pomieszczeń technicznych, nie określonych (sprecyzowanych) przez inwestora.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE