I Nagroda — Bureau Babyn Michałowski, Biuro Projektów Lewicki Łatak

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota"

I Nagroda

60 000 zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

Pracownia

Bureau Babyn Michałowski, Biuro Projektów Lewicki Łatak

Skład zespołu autorskiego

Ernest Babyn, Michał Michałowski, Kazimierz Łatak, Piotr Dombrowski, Joanna Chylak, Jacek Płochocki, Michał Możejko, makieta
Łukasz Brycki, VISLA (wizualizacje)


Uzasadnienie Jury:

I Nagrodę przyznano za rozwiązanie urbanistyczne kreujące funkcjonowanie budynku Centrum Sportu w ramach Kampusu Ochota jak i przyjęte przez autora/ów decyzje projektowe samego budynku. Sąd Konkursowy docenił wyartykułowaną w pracy relację nowego budynku z budynkiem Wydziału Geologii, właściwe od niego oddalenie i wytworzenie w ten sposób przestrzeni publicznej, będącej bramą do kampusu od strony południowej.

Doceniono rozwiązania funkcjonalne skutkujące uzyskaniem optymalnego układu pomieszczeń w ramach powierzchni wskazanej w Regulaminie konkursu. Doceniono przyjęte w projekcie oszczędne środki wyrazu, będące właściwym językiem tworzenia obiektu o funkcji sportowej.

Sąd Konkursowy zredagował także zalecenia pokonkursowe do nagrodzonej pracy, służące uzyskaniu przez Zamawiającego obiektu spełniającego jego wszystkie wymagania.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE