III Nagroda — Jojko + Nawrocki

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „ Budowa centrum sportu i rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na kampusie Ochota"

III Nagroda

35 000 zł brutto 

Pracownia

Bartłomiej Nawrocki, Marcin Jojko

Skład zespołu autorskiego

Patrycja Janus, Marcin Jojko, Daniel Kubecki, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber


Uzasadnienie Jury:

Nagrodę przyznano za dobry układ funkcjonalny obiektu zapewniający jego sprawne funkcjonowanie. Rozwiązania architektoniczne obiektu właściwe co do zasady ogólnej, budzą wątpliwości w kontekście relacji do przestrzeni zewnętrznych oraz integracji z przestrzeniami wewnętrznymi.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE