I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu — Szymon Chromik, Aleksandra Gońda

Wyniki konkursu Najlepszy Dyplom WA PK 2022

I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu

autorzy
Szymon Chromik, Aleksandra Gońda

praca
„Projekt parku metropolitalnego Dzielnicy Orłowo”

promotorzy
dr hab Katarzyna Łakomy, prof. PK, dr Miłosz Zieliński

opinia jury

Praca prezentuje kompleksowe podejście do terenu zieleni, zakładając scalenie przestrzeni w postaci parku metropolitalnego. Opracowanie, wyróżnia część analityczna oraz oparty na jej wnioskach projekt biorący pod uwagę spektrum uwarunkowań naturalno-kulturowych. Na uwagę zasługują rozwiązania proekologiczne w postaci systemu małej retencji oraz systemowe podejście do kształtowania małej architektury projektowanego zespołu. Czytelna i atrakcyjna forma pracy stanowi dobry punkt wyjścia strategii rozwoju Gdyni Orłowo w kierunku budowania zielonej infrastruktury miasta.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE