I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu — Irmina Szostak

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

I Nagroda kategorii Architektura Krajobrazu
2 000 zł

autorka
Irmina Szostak

praca
„Projekt rewaloryzacji osiedla spółdzielczego wraz z parkiem Wiśniowy Sad w Nowej Hucie”

promotor
prof. Zbigniew Myczkowski

streszczenie

Tematem pracy dyplomowej jest rewaloryzacja Osiedla Spółdzielczego wraz z Parkiem Wiśniowy Sad w Nowej Hucie. Obszar opracowania znajduje się w sektorze D, najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa, Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Wpisuje się on w granice Parku Kulturowego Nowa Huta, a od początku bieżącego roku objęty jest również ochroną konserwatorską jako Pomnik Historii. Założenie to zostało w latach 50 i 60 XX wieku stworzone na podstawie metodyki jednostek sąsiedzkich i idealnego miasta w okresie kanonu modernizmu i socrealizmu.
Park Wiśniowy Sad, mały park krakowski, który jest tu głównym celem projektowym, znajduje się pomiędzy Osiedlem Spółdzielczym od północy a Osiedlem Kolorowym od południa. Zajmuje on powierzchnie 2,73 ha.
Celem opracowania jest przeprowadzenie studium historycznego, kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego, co pozwoli na utworzenie projektu rewaloryzacji przestrzeni obu – Osiedla Spółdzielczego i Parku Wiśniowy Sad, który zakłada stworzenie ciekawego i angażującego, a zarazem zacisznego miejsca do odpoczynku i kontemplacji mieszkańców pobliskich osiedli w każdym przedziale wiekowym, jak i przejezdnych turystów, jednocześnie oddając charakter i historie tego założenia.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE