I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu, rok 2021 — Aleksandra Skrzypek

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu,
rok 2021

autorka
Aleksandra Skrzypek

praca
„Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie”

promotorzy
dr hab. Katarzyna Hodor, dr Miłosz Zieliński


opinia jury

Praca dotyczy aktualnego zagadnienia urbanistycznego Krakowa, jakim jest przyszłość obszaru Wesołej.
Autorka rozważając istotne zagadnienia urbanistyki krajobrazu miejskiego, stawia za cel przywrócenie znaczenia obszaru jako
przestrzeń-ogród dostępny dla mieszkańców.

Jury doceniło interesujące podejście do kwestii społecznych oraz uwzględnienie wyników zakończonych już miejskich konsultacji społecznych, a także konieczność dostosowania się do obowiązującego prawa i miejscowego planu obszaru Wesoła — rejon ul. Kopernika.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE