I Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie” — Marcelina Terelak

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

I Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

5 000 zł

autorka
Marcelina Terelak

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

temat pracy
Rama i wypełnienie. Struktura dopasowująca się do zmian przy ul. Krzywej we Wrocławiu

promotorka
dr hab. Magdalena Baborskia-Narożny


opinia jury

Zaprezentowany przez autorkę projekt dotyczy koncepcji architektonicznej zespołu budynków, które uzupełniają i porządkują zabudowę konkretnego wrocławskiego kwartału, a jednocześnie sam zaprojektowany system może być użyty także w innej lokalizacji. Autorka w oparciu o analizy urbanistyczne i założenia Open Building Concept proponuje ramę konstrukcyjną wraz z infrastrukturą techniczną, która zostaje wypełniona elementami elewacyjnymi i wewnętrzym układem przestrzennym, na który wpływ mają w projekcie przyszli użytkownicy. Podejście to zakłada elastyczne kształtowanie powierzchni użytkowej budynków i jej adaptowalność do zmieniających się potrzeb i funkcji. Możliwa jest modyfikacja komponentów budowlanych i materiałów w różnych momentach cyklu życia obiektu. Dzięki zaprojektowanym demontowalnym elementom możliwe jest uzyskanie mniejszej lub większej powierzchni w zależności od potrzebnej funkcji. Czynnikiem umożliwiającym ponowne użycie elementów jest zastosowanie detali i połączeń, dzięki którym można rozłożyć segmenty bez ich uszkodzenia.

Sąd konkursowy docenił pracę za bardzo dobre wpisanie koncepcji w założenia gospodarki cyrkularnej, podejście projektowe zgodne z zasadą „projektowania dla demontażu”, włączenie mieszkańców w proces projektowy, zastosowanie materiałów o niskim śladzie węglowym, udaną rewitalizację opracowanego kwartału (w tym za analizy zieleni i problemu parkowania) oraz oryginalny i atrakcyjny wyraz architektoniczny. Warto podkreślić że projektowany obiekt oparty jest na rozwiązaniach modułowych i elementach prefabrykowanych, co jednak nie prowadzi do formalnej nudy i umożliwia zmiany w formie obiektu wraz z upływem czasu i zmianą potrzeb.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE