I Nagroda w kategorii Konserwacja Zabytków — Anna Habrat

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

I Nagroda w kategorii Konserwacja Zabytków
2 000 zł

autorka
Anna Habrat

praca
„Miejsce Spotkania — Adaptacja ruin klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu na hotel z pracowniami artystycznymi”

promotor
dr Łukasz Stożek, prof. PK.

streszczenie

Praca zawiera analizę różnych metod konserwacji zabytkowych murów architektury obronnej, które w większości zachowały się w stanie trwałej ruiny, jako „świadki historii”. W dużej mierze są to obiekty zniszczone i rozpadające się, które zostały zabezpieczone, przeszły odbudowę, przebudowę lub adaptację do nowej funkcji. Praca zawiera analizę rozwiązań architektonicznych, w kontekście różnych
metod ochrony zabytków oraz wytycznych największych traktatów konserwatorskich. Przyjęta metoda badawcza to analiza krytyczna, która obejmuje adaptacje ruin pod względem funkcji, zapotrzebowania, oddziaływania społecznego, kontekstu kulturowego oraz podjęcia się określenia najlepszej metody konserwacji „trwałej ruiny” na podstawie realizacji w Polsce i na świecie.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE