I Nagroda w kategorii Modernizacja Obiektu Historycznego — Archikon - Anna Kościuk

XXXII edycja konkursu „Piękny Wrocław”

I Nagroda w kategorii Modernizacja Obiektu Zabytkowego

Herbal Hotel

Pracownia

Archikon — Anna Kościuk

Inwestor

Castellum, Castellum — Klasztor

Wykonawca

Castellum Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE