I Nagroda w kategorii Nagroda Specjalna – Odnawialne Źródła Energii — Izabela Siwińska

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

I Nagroda w kategorii Nagroda Specjalna – Odnawialne Źródła Energii
2 000 zł

autorka
Izabela Siwińska

praca
„Pałac energii — projekt małej modułowej elektrowni jądrowej”

promotor
dr Przemysław Bigaj

streszczenie

Praca dyplomowa analizuje potencjał małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w kontekście rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych, jednocześnie przybliżając technologię elektrowni SMR. Zwraca uwagę na to, jak SMR mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez generowanie czystej energii i tworzenie miejsc pracy, z minimalnym wpływem na środowisko, wykorzystując przy tym tereny skażone i wyłączone z użytku. Opracowanie projektowe zawiera budynek elektrowni jądrowej typu SMR oraz koncepcję zagospodarowania terenu, ukazując możliwości rozbudowy o dodatkowe budynki towarzyszące. Architektura budynku elektrowni czerpie inspirację z obrazu Krakowskiego artysty Jana Pamuły „Kwadraty w kwadracie”.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE