I Nagroda w kategorii Profesjonalnej — Katarzyna Billik, Katarzyna Górowska-Gnatowska, Anna Majewska-Karolak, Łukasz Szczepanowicz

Konkurs „Twój dom – dialog z tradycją”, województwo podlaskie

I Nagroda w kategorii Profesjonalnej
25 000 zł

autorzy
Katarzyna Billik, Katarzyna GórowskaGnatowska, Anna MajewskaKarolak, Łukasz Szczepanowicz


opinia jury

za trafne nawiązanie i twórcze przetworzenie tradycyjnego wzorca zabudowy zagrody wydłużonej w typie bielskohajnowskim. Nagroda została przyznana także za klarowne rozwiązanie układu funkcjonalnego inspirowanego tradycyjnym schematem domów. Na uwagę zasługują drewniane detale, które umiejętnie łączą płaszczyznowe rozwiązania elewacyjne z otwarciami w przestrzeń ogrodu. W opinii sądu dom znakomicie wpisuje się w krajobraz kulturowy regionu, w którym praca jest lokowana.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Okna, drzwi – trendy 2022