I Nagroda w kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne — Klaudia Rożek

Wyniki konkursu Dyplom Roku 2023 WA PK

I Nagroda kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne
2 000 zł

autorka
Klaudia Rożek

praca
„CIĘŻKOWICE. NIE-SKAMIENIAŁE MIASTO. Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego zespołu dworskiego na ośrodek muzyki”

promotor
 dr Piotr Langer

streszczenie

Projekt dyplomowy koncentruje się na kształtowaniu atrakcyjności małego miasta, jakim są malownicze Ciężkowice, położone u stóp Beskidu Wyspowego, w dolinie rzeki Biała, w województwie małopolskim. Badania i analizy regionu zwróciły uwagę na wyjątkowe dziedzictwo muzyczne, które stanowią ośrodki takie jak: Europejskie Centrum Muzyki Pendereckiego w Lusławicach, Pałac w Janowicach oraz dawny dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Obszar wokół dworku Paderewskiego, mimo swojego historycznego znaczenia, pozostaje niedoceniany i zaniedbany. W odpowiedzi projekt zakłada rewitalizację tego obszaru, przekształcając go w nowoczesny ośrodek muzyczny. Celem jest nie tylko przywrócenie jego dawnej świetności, ale także podniesienie atrakcyjności miasta Ciężkowice, z którym sąsiaduje, jako miejsca promocji kultury i edukacji muzycznej. Poprzez tę inicjatywę, projekt ten prowadzi do uwolnienia miasta od jednowymiarowych skojarzeń ze Skamieniałym Miastem i ukazać jego pełen potencjał jako ośrodek muzyczny i turystyczny, a także utworzyć nowy szlak tematyczny w regionie, integrując te wyjątkowe obiekty w spójny projekt.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE