Wyróżnienie równorzędne — Atelier Entropic, Bartosz Dendura

(Zadanie B) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wyróżnienie równorzędne dla zadania B

4 000 złotych brutto 

Pracownia

Atelier Entropic, Bartosz Dendura (Studio4Space)

Zespół

Magdalena Mróz (Barcelona, Hiszpania), Geoffrey Elberle (Barcelona, Hiszpania), Bartosz
Dendura (Kraków), Michał Kucharski (Kraków).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: W pracy nr 013 autorzy w wystarczającym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje odważne rozwiązania architektoniczne i przestrzenne zasługujące na wyróżnienie.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji: Autorzy pracy nr 013 zaproponowali układ przestrzenno-funkcjonalny stanowiący „bramę do doświadczania otaczającego krajobrazu”. Zaprezentowana wieża charakteryzuje się modułowością i elastycznością, co sprawia, że zwiedzający ma możliwość pokonania bardzo urozmaiconej drogi na szczyt wieży. Ideologicznie Sąd konkursowy zgadza się z koncepcją opisaną przez autorów i wyróżnia ją, jednocześnie zwraca uwagę na masywną „rzeźbę”, która zdaniem Sądu konkursowego może w istotny sposób zmienić krajobraz
miejsca.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Autorzy zakładają, że zagospodarowanie terenu wieży będzie naturalna, bez
ingerencji, zdaniem Sądu konkursowego ta propozycja zasługuje na wyróżnienie, zwłaszcza, że parter wieży i strefa wejściowa oferuje dosyć bogaty program z ławkami, elementami edukacyjnymi, czy stojakami na rowery.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: W pracy o numerze 013, autorzy w opisie rozwiązań proekologicznych
i energooszczędnych zawarli informacje zastosowaniu drewna jako głównego materiału konstrukcyjnego i podkreślili sposób realizacji wieży – prefabrykację komponentów poza miejscem budowy, co Sąd Konkursowy wyróżnia.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 013 załączyli informację dotyczącą kosztów, która wg Sądu konkursowego stwierdza zgodność z założeniami konkursu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE