II Nagroda — Jacek Ryń Studio

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku

II Nagroda

25 000 złotych brutto

Pracownia

Jacek Ryń Studio


Uzasadnienie Jury

Pracę cechują wysokie walory estetyczne i poprawne wkomponowanie się w otoczenie dzięki połączeniu prostej, nowoczesnej formy z indywidualnym rozwiązaniem detalu. Koncepcja wyróżnia się spójnością estetyczną oraz subtelnie zarysowanymi, skośnymi elementami konstrukcji o różnych możliwościach wykończenia oraz ciekawym rozwiązaniem spływu wody opadowej z przystanku. Prawidłowo rozwiązane zostały różne warianty przystanku, w zależności od ilości modułów, spadków oraz wykończenia dachu. W pracy uwzględniono walory funkcjonalne wpływające na użytkowość projektowanego obiektu pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE