II Nagroda — Jakub Kozaneczko, Konrad Zaborski, Łukasz Modrzejewski, Aleksandra Walkowska

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku wraz z jego powierzchnią w Opolu

II Nagroda
35 000 zł brutto

projekt
Jakub Kozaneczko, Konrad Zaborski, Łukasz Modrzejewski, Aleksandra Walkowska


opinia jury
Za ukształtowanie posadzki Rynku jako eleganckiej, otwartej przestrzeni gotowej na przyjęcie różnych aktywności oraz propozycje rozmieszczenia gwiazd na całej jego powierzchni, co zasadniczo zmienia obecny sposób ich ekspozycji, lecz jednocześnie otwiera wiele możliwości lokalizacji nowych gwiazd. Projekt porządkuje przestrzeń Rynku, zachowując jego charakter. Prawidłowo wyznaczone zostały miejsca dla ogródków gastronomicznych. Wątpliwości Sądu Konkursowego wzbudził brak uwzględnienia spadku płyty Rynku, w szczególności w rejonie projektowanej sadzawki oraz decyzje co do lokalizacji przenoszonych pomników, a także wprowadzenie ruchu kołowego w tym do urzędu miasta i urzędu stanu cywilnego na płytę Rynku.

zalecenia do pracy

1. Przeanalizowanie wielkości płyty wewnętrznej Rynku i dokładnej lokalizacji jej krawędzi z uwzględnieniem rysunku historycznych ulic.
2. Zwiększenie wykorzystania kamienia odzyskanego z obecnej płyty Rynku w budowie nowej nawierzchni, w tym wzbogacenie rysunku faktury płyty głównej.
3. Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia mniejszej formy drzew na całej długości ulicy Krakowskiej w granicach opracowania.
4. Dostosowanie wielkości drzew w szpalerach przy pierzejach do skali Rynku i przestrzeni ulicy Krakowskiej.
5. Doprecyzowanie opracowania lokalizacji na terenie Rynku tzw. Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.
6. Propozycja oświetlenia i iluminacji adekwatnej do funkcji placu, z podkreśleniem Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.
7. Zaproponowanie formy elementów promocyjno-informacyjnych miasta i regionu w formie multimedialnej.
8. Należy przeanalizować możliwość rezygnacji pawilonów przy zachowaniu przestrzeni wyznaczonych ogródków gastronomicznych bądź przyjęcie lżejszej formy pawilonów gastronomicznych mniej ingerujących w historyczną przestrzeń Rynku.
9. Zaleca się przeprojektowanie elementów małej architektury w ciągu ul. Krakowskiej tak, aby w mniejszym stopniu zaburzały ruch pieszych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE