II Nagroda — Makowscy Mużacz

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

II Nagroda
33 000 zł brutto

projekt
Makowscy Mużacz


opinia jury

Sąd Konkursowy przyznał II Nagrodę za bardzo dobre, harmonijne powiązanie dyspozycji urbanistycznych i architektonicznych służących rozwiązaniu problemu konkursowego. Praca proponuje nową, spójną kompozycję kubaturową dla przestrzeni istniejącej hali i rozbudowy funkcjonalno-przestrzennej. Doskonałe odczytanie uwarunkowań lokalizacji pozwoliło na świetne dyspozycje zagospodarowania terenu. Kreacja piazzy wejściowej na poziomie +5 pozwala na dobre relacje funkcjonalne pomiędzy istniejącą i nową kubaturą. Zielony dziedziniec wraz z holem górnym i obszernym obejściem korony trybun otwiera możliwość realizacji nowych strategii wykorzystania założenia przestrzennego: organizacja konferencji, wystaw, targów lub koncertów. Zastrzeżenia budzi skala rozbudowy istniejącej hali, w szczególności na poziomie korony trybun, niewystarczająco uzasadniona potrzebami użytkowymi Zamawiającego.

Sąd konkursowy poddaje pod rozwagę poniższe zalecenia do koncepcji pokonkursowej:

1. w uzgodnieniu z użytkownikiem dokonać uszczegółowienia programu zaplecza szatni, strefy medialnej, monitoringu i ochrony, strefy VIP, stanowisk dziennikarskich i komentatorskich — z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu,
2. w sposób schematyczny, na rzutach, pokazać model podziału na strefy funkcyjne oraz strefy użytkowania (wyróżnione kolorem), z oznaczeniem obszarów ogólnodostępnych oraz obszarów z ograniczonym dostępem (administracja, VIP, obsługa techniczna),
3. przywrócić, z pierwszego etapu konkursu, zadaszenia nad centralnym wejściem łączącym główne bryły budynku,
4. skorygować wysokość pierwszego poziomu trybun nad taflą lodowiska,
5. zagospodarować przestrzenie na obwodzie korony trybun,
6. zapewnić instalację ruchomych przesłon przeciwsłonecznych na przeszkleniach w południowej elewacji hali istniejącej lub inne dla ograniczenia przegrzewania,
7. skorygować lokalizację garażu dla rolby, w miejscu, z którego w sposób bezkolizyjny i bez zagrożenia dla użytkowników odbywały się przejazdy maszyn do istniejącej i projektowanej tafli lodowej, zapewnić prosty wyjazd maszyn na zewnątrz obiektu w wydzielone miejsce dla awaryjnego zrzutu lodu, miejsce zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi,
8. z uwagi na etapowanie inwestycji, wszystkie funkcje (pomieszczenie) niezbędne do właściwego funkcjonowania lodowiska (treningi, mecze, szatnie, administracja, zaplecze i inne) należy zorganizować, jako stałe lub tymczasowe w nowej części kompleksu, na czas przebudowy hali istniejącej,
9. agregaty chłodnicze zlokalizować w miejscu z wykorzystaniem naturalnego zacienienia jednostek,
10. przy obiekcie, dla drużyny przyjezdnej, przewidzieć wyodrębnioną bezpieczną strefę dojazdu i parkowania, z możliwością jej stałego lub czasowego wydzielenia, mieszczącą miejsce dla 2 autokarów i do 10 samochodów osobowych, wydzielony parking dla administratora obiektu, VIP-ów, zawodników i pojazdów specjalnych — pogotowie, straż pożarna,
11. uzgodnić z Zamawiającym standardy i materiały wykończenia wnętrz i elewacji.
12. zachować istniejący przejazd techniczny dla pojazdów specjalnych — np.: zwyżki.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE