II Nagroda — Adrian Matuszewski, promotor: dr Bartosz Dendura

Wyniki 4. edycji konkursu studenckiego „Drewno w Architekturze”

II Nagroda
6 tys. zł i 2 tys. zł dla promotora

autor
Adrian Matuszewski

tytuł
„The spiral – projekt budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

promotor
dr Bartosz Dendura


opinia jury

Nagrodę przyznano za interesujący i wydaje się trafny dialog rewitalizacji zapomnianego miejsca i próby wpisania nowej funkcji zabytkowej budowli za pomocą współczesnego języka architektonicznego. Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie ascetycznej zasady budowania tkanki funkcjonalnej w oparciu o symbolikę dawnych Celtów. Wzajemne przenikanie różnych form przestrzennych uznać należy za niezaprzeczalny walor pracy. Konsekwentnie i interesująco poprowadzona została przez Autora narracja graficzna pracy, oddająca w pełni surowość miejsca.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE