Adrian Matuszewski

Student II stopnia kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Budownictwo.

W swoich projektach skupiam się na dwóch podstawowych płaszczyznach: człowiek i przestrzeń, która powinna dążyć do bycia jak najbardziej uniwersalną. Architektura to dyscyplina, która organizuje i kształtuje
przestrzeń dla człowieka właśnie. Stąd właśnie projekty, które z pozoru różne, dążą do służenia użytkowikowi (człowiekowi) przestrzenią, która może zostać ustawiona w sposób niemal spersonalizowany — odpowiadający niemalże potrzebom chwili.

Pasjonat muzyki oraz projektowania graficznego.
Autor projektu dyplomowego "Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy". Laureat XI edycji Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE