Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska kształci w zakresie architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej.  Przeprowadza w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewody doktorskie, przewody i postepowania habilitacyjne.

W dziale poświęconym uczelni publikujemy osiągnięcia wykładowców i absolwentów np. projekt kaplicy w Rwandzie wykonany przez Pracownia Gierbienis + Poklewski, studentów czy wyniki konkursów np. na budynek w Wieliczce.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE