Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Państwowa politechnika utworzona w 1968 w Koszalinie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie od 1996 nosi obecną nazwę. W skład Politechniki Koszalińskiej wchodzi pięć wydziałów: Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Humanistyczny.

Uczelnia ma również międzywydziałowe Centra: Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET i Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI).

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE