Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Strefa studentów

To dział portalu A&B przeznaczony dla studentów (i nie tylko). Znajdują się tutaj dedykowane im newsy, osiągnięcia np. wygrana w konkursie Dyplom z programem Archicad, informacje o wydarzeniach, imprezach kulturalnych, konkursach np. coroczne dyplomy SARP i eventach, skierowanych bezpośrednio do studentów architektury i kierunków pośrednich. Publikujemy również ciekawe projekty, np. podejmujące problem zaniedbania cennych obiektów architektonicznych w Polsce, czy innowacyjnych rozwiązań.

jesteś studentem?

Chcesz się podzielić swoimi osiągnieciami?
Chciałbyś mieć wpływ na treści ukazujące się w A&B?
Masz ciekawe portfolio?
Chcesz opublikować swój projekt?
Chcesz podzielić się doświadczeniami ze stażów architektonicznych?
Chcesz wziąc udział w podcascie?

Teraz jest to możliwe! — zapraszamy do nadsyłania materiałów na adres dobrawa@archibi.pl

 

 

Czym zajmuje się Architekt?

Architekt zajmuje się szeroko pojętym interdyscyplinarnym projektowaniem i tworzeniem Architektury. W jej ramach architekt może specjalizować się w jednym lub kilku jej typach: „Duża architektura”, „Mała architektura”, w której skład często może zawierać się także „Design i wzornictwo przemysłowe”, „Architektura krajobrazu” oraz „Architektura wnętrz”. Architekt w każdym projekcie musi uwzględniać szereg czynników i stosować się do obostrzeń formalno-prawnych, które narzucane są przez wymagania prawa budowlanego, warunków technicznych, zagospodarowania przestrzeni. Ważnymi czynnikami w projektowaniu są warunki, wymagania i preferencje inwestora prywatnego lub publicznego oraz docelowy budżet.

Jakie umiejętności są wymagane, by zostać Architektem?

„Architektura i Urbanistyka” oraz pokrewne są interdyscyplinarnymi kierunkami studiów wyższych, które łączą wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, mechanika, materiałoznawstwo itp.) z humanistycznymi (prawo budowlane, historia sztuki, kulturoznawstwo itd.) i artystycznymi (rysunek, rzeźba, malarstwo, nowoczesne sztuki audiowizualne). Obecnie Architekt najczęściej musi również sprawnie posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie. Umiejętności odręcznego rysunku (z reguły wciąż wymagane na egzaminie wstępnym), jakkolwiek dalej bardzo przydatne w pracy zespołowej, prezentacyjnej i twórczej odchodzą jednak w praktyce na drugi plan w kontekście umiejętności CAD („Computer Aided Design”, czyli „projektowanie wspomagane komputerowo”).

Ile zarabia się jako Architekt w Polsce?

Uśredniając wiele raportów i statystyk oraz odrzucając mniejszościowe amplitudy wynagrodzeń, można przyjąć, że obecnie zarobki architektów mieszczą się w granicach 5-15 tys. zł brutto. Młodszy architekt powinien spodziewać się wynagrodzenia rzędu 4,5-7 tys. zł brutto. Architekt z większym stażem lub umiejętnościami BIM zarobi w granicach 6-13 tys. Wynagrodzenie najlepszych architektów z dobrze prosperujacymi biurami architektonicznymi potrafi oscylować w granicy kilkudziesieciu tysięcy. Należy jednak wziąć praktyczną poprawkę na bardzo wiele czynników zmiennych w czasie, jak np. ilość i rodzaj zleceń, budżet inwestycji i samego inwestora.

Gdzie Architekt zarabia najwięcej?

W wielu krajach świata poziom wynagrodzenia potrafi znacząco odbiegać na korzyść od mediany wynagrodzeń w danym państwie i zależy to z reguły od popytu na oferowane przez architektów usługi. Na przykład w przeliczeniu na polską walutę w Niemczech średnia pensja architekta wynosi około 26000 zł brutto. W Wielkiej Brytanii zarobki osiągają poziom 20 000 zł brutto, natomiast w Stanach Zjednoczonych — 30 000 zł brutto. W niektórych krajach arabskich lub azjatyckich wynagrodzenia mogą być jeszcze wyższe.

Czy studia na Architekturze są trudne?

Odpowiadając w skrócie: Tak, studia architektoniczne są trudne z powodu ich interdyscyplinarności. Program studiów jest z reguły bardzo szczelnie wypełniony wykładami, ćwiczeniami i zadaniami z przedmiotów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych. Z reguły zalecamy podejmowanie tego kierunku osobom, które równie dobrze czują się po obu stronach tej barykady wiedzy, gdyż w innym przypadku studia mogą okazać się bardzo trudne, zniechęcające i finalnie będą stratą czasu. Architektura wymaga ciągłego samodoskonalenia, żelaznej samodyscypliny i rygorystycznej organizacji pracy własnej. Niejednokrotnie w celu wybicia się ponad przyszłą konkurencję należy podjąć staże krajowe lub zagraniczne, gdyż praktyka w tym zawodzie jest prawdopodobnie nawet ważniejsza niż sama teoria. Architektura nie jest łatwa, ale — co zabrzmi jak frazes — potrafi także ukształtować człowieka na całe życie, więc... może warto spróbować?

Czy Architekt to zawód z przyszłością?

Architekt był zawsze uważany za zawód stabilny i dający prestiż jak zawody pokroju prawnik, czy lekarz. W okresie ostatniego boomu technologicznego zaczął być przez niektórych uważany za zawód narażony na częściowe wyparcie z rynku przez mechanizmy SI (sztucznej inteligencji). Jednak w praktyce jest to mało prawdopodobne z powodu niezbędnego czynnika ludzkiego charakterystycznego dla tego zawodu oraz jego interdyscyplinarności. Oryginalne podejście architekta, jego wiedza, charakterystyczny styl i umiejętności z wielu dziedzin ścisłych i humanistycznych są jako całokształt bardzo mało prawdopodobne do zastąpienia przez algorytmy uczące SI. Prawdopodobnie narzędzia sztucznej inteligencji staną się tylko wsparciem dla kreatywnego podejścia człowieka w tym zawodzie. Największym zagrożeniem dla samego Architekta jest inny Architekt. Nie można pozwolić sobie tu na przeciętność i stagnację. Architektura jest dziedziną a Architekt zawodem, które są niezbędne na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego i w związku z tym jest wciąż zawodem przyszłości.

Co zdaje się na Architekturę?

Studia architektoniczne bądź urbanistyczne znajdują się z reguły w ofercie technicznych szkół wyższych (politechniki). Profil uczelni determinuje warunki naboru. W tym przypadku kluczowe będą zatem przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, ale również historia sztuki. Cenne będą umiejętności zdobyte w szkołach średnich o profilach plastycznym lub budowlanym oraz liceach ogólnokształcących o profilach matematyczno-fizycznych. W Polsce architektów kształcą Wydziały Architektury, zlokalizowane zazwyczaj na Politechnikach: Warszawskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Łódzkiej, Gdańskiej, Świętokrzyskiej i Opolskiej, a także na uczelniach prywatnych, takich jak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Czy trudno jest dostać się na Architekturę?

Dostanie się na kierunek Architektura i Urbanistyka na uczelnię o wysokiej renomie z reguły wiąże się ze sporą konkurencją w postaci dużej liczby kandydatów na jedno miejsce. Niezbędne będzie właściwe przygotowanie się do egzaminu oraz tworzenie portfolio rysunkowego przynajmniej na parę miesięcy przed samym egzaminem (konkretne wymagania uczelni co do egzaminu warto sprawdzić nawet rok wcześniej). Dla osób zdeterminowanych, ale z grubszym portfelem pozostaje wybór płatnych studiów, które z reguły pozwolą uzyskać ten sam poziom wiedzy przy tym samym zaangażowaniu co na studiach dziennych, wiążą się jednak najczęściej z naprawdę sporą opłatą wpisową i czesnego.

Ile kosztują studia na kierunku Architektura?

Stacjonarne studia dzienne na kierunkach architektonicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na uczelniach niepublicznych oraz w trybach zaocznym, wieczorowym lub niestacjonarnym na uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny w tych przypadkach wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych za pierwszy rok studiów w zależności od uczelni.

Ile lat studiuje się Architekturę?

W Polsce studia architektoniczne są dwustopniowe. Składają się na nie 3 lub 4 lata studiów licencjackich, po których otrzymuje się tytuł inżyniera architekta, oraz 2 lub rok studiów magisterskich, zwieńczonych uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta. Od roku akademickiego 2020/2021 studia I stopnia na kierunku Architektura trwają 8 semestrów, studia II stopnia – 3 semestry.

Uprawnienia architektoniczne

Tytuł Architekta otrzymuje osoba wykształcona w dziedzinie Architektury i mająca uprawnienia do wykonywania projektów budynków. Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Aby sprawować samodzielne funkcje przy projektowaniu obiektów budowlanych jako architekt oraz kierowaniu robotami budowlanymi architektury obiektów niezbędne jest zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. W tym celu wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie. Warto zaznaczyć, że zdobycie uprawnień architektonicznych zwiazane jest ze zdobyciem niezbędnego doświadczenia a nie wiedzy architektonicznej, która jako taka nie jest uzależniona od posiadanych uprawnień.

Stowarzyszenia architektoniczne

Polscy architekci mają obowiązek przynależności do odpowiedniego okręgu Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP) — samorządu zawodowego architektów; mogą też być zrzeszeni w Stowarzyszeniu Architektów Polskich (SARP).

Co można robić po Architekturze?

Warto pamiętać, że prawo wymaga od abolwenta architektury otrzymania uprawnień architektonicznych/budowlanych do projektowania aby móc „podpisywać” projekty. Architekt bez uprawnień może podjąć pracę w biurze architektonicznym i należeć do zespołu projektowego lub nawet samodzielnie prowadzić pewne działania, które następnie będą weryfikowane przez architektów z uprawnieniami. Absolwenci kierunku Architektura i Urbanistyka mogą podjąć pracę w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach nadzoru budowlanego, nadzoru inwestorskiego, inspektoratu instalacji, planowania przestrzennego, firmach budowlanych — zarówno w prywatnych, jak i tzw. budżetówce. Warto wspomnieć o tym, że umiejętności zdobyte na studiach o kierunkach architektonicznych wiążą się z reguły z tak dużą interdyscyplinarnością zdobytej wiedzy, że pozwalają na podjęcie zawodu w bardzo wielu zawodach technicznych i humanistycznych. Można zostać grafikiem, konstruktorem, designerem, architektem wnętrz, pracować w firmie IT, projektować samochody, okręty, infrastrukturę, tkankę miejską itd. Można powiedzieć, że Architekt to zawód renesansowy w wielokierunkowości i jeden z najbardziej nowoczesnych w zakresie koniecznej wiedzy i zdobywanych umiejętności.

 

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE