Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia są dwustopniowe. Kierunek architektura przy Politechnice Białostockiej działa od ponad czterdziestu lat. 

W dziale poświęconym Politechnice Białostockiej publikujemy informacje i wydarzenia związane z uczelnią np. organizowane targi pracy i staży.

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Dachy, akcesoria dachowe – trendy 2022