Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk

Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia została założona w 1945 w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, w późniejszym okresie przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (PWSSP). W 1954 roku siedzibę PWSSP przeniesiono z Sopotu do Gdańska, do odbudowanej Wielkiej Zbrojowni. W 1968 roku uczelnia zyskała nowe, modernistyczne skrzydło według projektu profesora uczelni Ryszarda Semki. Od 1996 roku posiada status Akademii Sztuk Pięknych.

W dziale poświęconym uczelni publikujemy informacje na temat nowy projektów studenckich np. namiot HUBA , wystaw, wydarzeń.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE