NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Adela Moss – „»The Quaver« — niestabilność, zmienność, niepewność”

04 listopada '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa licencjacka
Rok obrony: 2022
Nazwa: „»The Quaver« — niestabilność, zmienność, niepewność”
Autorka: Adela Moss
Uczelnia: Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Promotor:

dr Tomasz Zmyślony

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2021/2023”

The Quaver” to projekt koncepcyjny, eksperyment, projekt-esej. Studiuję na kierunku architektura wnętrz, którą rozumiem jako, przede wszystkim, tworzenie przestrzeni, nastroju, doświadczeń. „The Quaver” to propozycja nadania nowego znaczenia architekturze i konstrukcji drewnianej poprzez wprowadzenie do niej dynamiki, zmiany i ruchu. Obiekt ma być przestrzenią doświadczenia wejścia do środka żywej machiny.

Inspiracjami dla konceptu były twórczość oraz słowa Theo Jansena: „The line between art and engineering exists only in our minds”, moje zainteresowanie konstrukcją i mechaniką oraz sam charakter miejsca, obcowanie z żywiołem wiecznie zmieniającego się morza.

 

animacja przedstawiająca projekt The Quaver

© Adela Moss

Projekt znajduje się na Molu Orłowskim w Gdyni. Składa się z trzech zasadniczych części:

  1. Molo Orłowskie — podstawa konstrukcyjna projektu, główna strefa użytkowa (strefa górna).
  2. Część górna — drewniane moduły ruchome, „szkielet” machiny otaczający molo.
  3. Część dolna — modułowe podesty pływające z WPRC, druga strefa użytkowa (strefa dolna), element napędzający ruch machiny.

Instalacja „The Quaver” na Molo w Orłowie

instalacja „The Quaver” na Molo w Orłowie

© Adela Moss

Molo Orłowskie zostało wybrane ze względu na jego dostępność, reprezentacyjność i związek z morzem. Modułowość i multiplikacja pojedynczych, prostych mechanicznych części stanowiących szkielet całej projektowanej machiny umożliwiły wprowadzenie ruchu, nadały konstrukcji lekkości.

Instalacja „The Quaver”, rzut i przekrój

instalacja „The Quaver”, rzut i przekrój

© Adela Moss

Szkielet struktury tworzą jednostki ruchome, składające się z modułowych podestów pływających oraz drewnianych modułów. Pojedyncza jednostka została zaprojektowana tak, by w okresie bezsztormowym przebywanie wewnątrz struktury było bezpieczne, nawet przy skrajnych przewidywanych amplitudach fal. Ruch możliwy jest dzięki konstrukcji pojedynczych jednostek ruchomych. Drewniane łożyska samosmarowne zapewniają przenoszenie ruchu elementów pionowych drewnianego modułu ruchomego na element poziomy.

Instalacja „The Quaver”, sposób łączenia   Konstrukcja „The Quaver”

szkielet struktury tworzą ruchome jednostki,
składające się z modułowych podestów pływających oraz drewnianych modułów ruchomych

© Adela Moss

Ruch elementów pionowych stabilizują kratownice drewniane przymocowane do konstrukcji mola. Modułowe podesty pływające z WPRC wypełnia powietrze — zapewniają one odpowiednią wyporność elementom drewnianym i przenoszą na nie ruch fal w górę i w dół. Podesty połączone są z sobą za pomocą osiek, co zapewnia niezależny ruch modułów względem siebie. Mniejsze i większe moduły stanowią ruchomy dywan pływający i otaczający molo.

Instalacja „The Quaver” podczas dnia i nocy

instalacja „The Quaver” podczas dnia i nocy

© Adela Moss

Ruch „The Quaver” powodowany jest przez unoszenie jednego lub obu podestów pływających pojedynczych jednostek ruchomych przez fale. Możliwe są dwa rodzaje ruchu. Ruch poprzeczny wywołują fale przechodzące w poprzek mola, podnoszące podesty kolejno, powodując poprzeczny ruch falowy bryły. Ruch wzdłużny wywołują fale przechodzące wzdłuż mola, podnoszące oba podesty jednocześnie.

Dolna część składa się z podestów pływających

dolna część składa się z podestów pływających

© Adela Moss

Obiekt dzieli się na dwie strefy użytkowe: dolną oraz górną. Strefa górna znajduje się na poziomie spacerowym molo, tutaj można przejść przez wnętrze „żywej, pracującej machiny”. By dokładniej przyjrzeć się ruchowi, widz może spocząć na jednej z surowych kłód drewnianych, stanowiących eksponaty wystawy drewna. Strefa górna dostępna jest całą dobę.

Aby przyjrzeć się ruchowi można przysiąść na drewnianych kłodach

aby przyjrzeć się ruchowi można przysiąść na drewnianych kłodach

© Adela Moss

Strefa dolna znajduje się na poziomie morza, tworzą ją modułowe podesty pływające. Ma ona charakter atrakcji turystycznej i dzieli się na części ruchomą oraz nieruchomą, by doświadczenie dynamicznej konstrukcji było możliwe bez konieczności zamoczenia się. Strefa dolna dostępna jest jedynie w ciągu dnia, w nocy ze względów bezpieczeństwa dostęp do niej jest ograniczony.

Instalacja „The Quaver” na molo

instalacja „The Quaver” na molo

© Adela Moss

Materiały użyte w projekcie (WPRC, naturalne, lokalnie pozyskiwane żerdzie świerkowe, stal konstrukcyjna) oraz ich modyfikacja zostały wyselekcjonowane tak, by ślad węglowy projektu, wyliczony za pomocą piramidy materiałowej Byggeriets, był jak najmniejszy. Wszystkie użyte materiały podlegają recyklingowi.

 

Adela MOSS

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE