Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Sztuka brzegu. Studencka propozycja rozbudowy Akademii Sztuki w Szczecinie

11 lipca '24
w skrócie
  1. Mateusz Nisiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego opracował projekt rewitalizacji i rozbudowy Akademii Sztuki w Szczecinie.
  2. Rewitalizacja obiektów historycznych i przemysłowych jest kluczowym zagadnieniem współczesnej architektury, mającym na celu poprawę środowiska miejskiego i integrację społeczną.

  3. Projekt obejmuje adaptację historycznej kamienicy i wprowadzenie nowego budynku, tworząc harmonijną przestrzeń miejską poprzez współczesne elementy architektoniczne.

  4. Rozwiązania proekologiczne w projekcie, takie jak panele fotowoltaiczne i zielone ściany, wspierają zrównoważony rozwój i zmniejszają emisję CO2 w przestrzeni miejskiej.

  5. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu AiB

Mateusz Nisiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego ze Szczecina w swoim projekcie „Sztuka Brzegu” zaproponował rozbudowę szczecińskiej Akademii Sztuki. Jest to pomysł na rewitalizację nadwodnych terenów poprzemysłowych. 

aksonometria

aksonometria

© Mateusz Nisiewicz

rewitalizacja

Współcześnie w dobie wielu kryzysów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, rewitalizacja staje się najważniejszym zagadnieniem obecnego rozwoju architektoniczno-budowlanego. Bogate dziedzictwo obiektów historycznych, przemysłowych na terenach zdegradowanych jest cenną tkanką architektoniczną, często niestety zaniedbaną i niszczejącą ze względu na złe zarządzanie taką przestrzenią lub zwyczajną niechęć do rewitalizacji tych terenów na koszt budowy coraz to nowych obiektów. Prawidłowo przeprowadzana rewitalizacja zdegradowanych trenerów wpływa pozytywnie na środowisko miejskie, zwiększa bioróżnorodność miasta, integrując społeczności lokalne i ponadlokalne, co zwiększa udział społeczny i zaangażowanie w proces planowania dalszych działań rewitalizacyjnych.

elewacja

elewacja

© Mateusz Nisiewicz

koncepcja projektowa

Projekt stanowi próbę ożywienia i aktywizacji zdegradowanej przestrzeni przy ul. Kolumba 61 w Szczecinie, poprzez wprowadzenie atrakcyjnej formy architektonicznej nowego obiektu oraz adaptację istniejącej, historycznej kamienicy. Projekt składa się z koncepcji urbanistycznej, architektonicznej, konserwatorskiej oraz elementów koncepcji architektury wnętrz.

wizuzalizacja

wizuzalizacja

© Mateusz Nisiewicz

nowy budynek

Obiekt jest formą wolnostojącą, graniczącą z dwoma obiektami: od strony Odry z ceglanym budynkiem dawnej fabryki wytwórni drożdży F. Crepina oraz od dziedzińca z historyczną XIX-wieczną kamienicą. Forma obiektu jest zakrzywiona, nawiązując do cyrkularnych elementów takich jak: ceglany komin dawnej fabryki czy charakterystyczna wieżyczka przy historycznej kamienicy. Fasada nowego obiektu została zaprojektowana z myślą o współczesnej reinterpretacji fasady wytwórni drożdży F.Crepina. W przyziemiu zastosowano łukowate wysokie przeszklenie, nadające formie lekkości i nawiązujące do detalu łuku obecnego na fasadzie fabryki. W górnych kondygnacjach zastosowano klawiszujące się żyletki, zapewniające optymalne warunki oświetleniowe wnętrz.

wizualizacja

wizualizacja

© Mateusz Nisiewicz

historyczna kamienica

Istniejąca kamienica została zaadaptowana do nowej funkcji związanej z kształceniem artystycznym, połączona podziemnym tunelem, zapewniającym komunikację z budynkiem nowo projektowanym. W kamienicy została przebudowana klatka schodowa oraz nieznacznie zmieniano układ przestrzenny poprzez wprowadzenie nowych ścian działowych.

wejście

wejście

© Mateusz Nisiewicz

zagospodarowanie teren

Projektantowi zależało na stworzeniu przestrzeni dostępnej nie tylko dla studentów Akademii Sztuki, ale także mieszkańców miasta. Dzięki odsunięciu budynku nowo projektowanego od kamienicy historycznej powstała kameralna przestrzeń publiczna wewnętrznego dziedzińca. Na dziedzińcu zamieszczono cyrkularne ławki z miejscem na zieleń. Wykorzystując walory nadwodne terenu, zaprojektowano drewniany taras o opływowym kształcie nawiązującym do formy nowego obiektu.

parter

parter

© Mateusz Nisiewicz

rozwiązania proekologiczne

W obiekcie ważne są związania proekologiczne, sprzyjające lepszemu funkcjonowaniu przestrzeni oraz przyczyniające się do ograniczenia emisji CO2. Dodatkowo zmniejszają one wyspę ciepła w mieście. We wnętrzach użyto drewnianych elementów wystroju użytkowego: szafy, stoły do nauki i prowadzenia zajęć warsztatowych. Zaprojektowanie zielonej ściany na ślepej elewacji kamienicy sprzyja z kolei bioróżnorodności miasta. Dodatkowo w projekcie zastosowano panele fotowoltaiczne na dachu oraz rekuperację z odzyskiem ciepła.

 wnętrze

wnętrze

© Mateusz Nisiewicz

Rozbudowa siedziby Akademii Sztuki w Szczecinie to synergia nowego i starego. Harmonijnie łączy oba budynki, tworząc przy tym interesującą i otwartą przestrzeń publiczną wokół. Projekt jest odpowiedzią na problemy rewitalizacyjne atrakcyjnej postindustrialnej przestrzeni nadwodnej Szczecina. 

galeria

galeria

© Mateusz Nisiewicz

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE