Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Aleksandra Rusin – „Dwór polski jako archetyp domu. Modelowy dom wiejski na Mazowszu”

09 listopada '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „DWÓR POLSKI JAKO ARCHETYP DOMU. MODELOWY DOM WIEJSKI NA MAZOWSZU”
Autorka: Aleksandra Rusin
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotorzy:

Maciej Miłobędzki, dr Piotr Trębacz

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

W dawnej Polsce za symbol gniazda rodzinnego uznawane były dwory. Określane jako ośrodek życia narodowego, społecznego i gospodarczego, pielęgnowały tradycje. Na przełomie XIX i XX stulecia dwór stał się inspiracją do utworzenia stylu narodowego zwanego dworkowym. Pozorna łatwość kształtowania domów na wzór dworu polskiego do dzisiaj zbiera swoje żniwo. Współcześnie polski krajobraz jest pełen pseudodworków powszechnie uznawanych za dowód złego smaku. W konsekwencji temat dworku ziemiańskiego nigdy nie został poważnie potraktowany w rozważaniach o sposobie budowania polskich domów w XXI wieku.

typologia dworów, schemat

typologia dworów, schemat

© Aleksandra Rusin

Sięganie do tradycyjnych form zamieszkiwania jest poszukiwaniem pierwotnych wartości nie tylko pod względem architektonicznym, ale również sposobu budowania swojskości. Ponadto problem zmian klimatycznych zmusza do refleksji nad sposobem budowania o zmniejszonym śladzie węglowym. Zwrócenie się w stronę architektury rodzimej jest więc uzasadnione. Architektura wernakularna z przyczyn pragmatycznych nastawiona była na proste i ekonomiczne rozwiązania. Na terenie Mazowsza jest wiele przykładów architektury regionalnej, dwory są zaś na tyle rozwiniętą formą pod względem programu, że mają potencjał dostosowania tych rozwiązań do współczesnych wymagań.

elewacje

elewacje

© Aleksandra Rusin

Powrót do formy założeń dworskich jest tematem kontrowersyjnym. Z jednej strony może być postrzegany jako próba przywrócenia modelu gospodarczego i grupy społecznej, z drugiej obecny chaos mazowieckich terenów wiejskich aż prosi się o niejednoznaczne rozwiązania. Zastana sytuacja wymaga zainicjowania dyskusji w środowisku architektów, które dotychczas pomijało tereny wiejskie.

rzut

rzut

© Aleksandra Rusin

Ze względu na założenie, że będzie to modelowy dom, nie została wybrana konkretna lokalizacja. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem kontekstu mazowieckiej wsi, ma stanowić wzorcowy przykład sposobu kształtowania architektury funkcjonującej jako gospodarstwo wiejskie w tym regionie. Jest propozycją domu wiejskiego odpowiadającego na dzisiejsze potrzeby mieszkańca wsi, człowieka, który żyjąc w zgodzie z naturą, chciałby prowadzić współczesne niewielkie gospodarstwo. Modelowy dom wiejski został zaprojektowany w taki sposób, aby uzyskać neutralność klimatyczną, która przekłada się na niski ślad węglowy w cyklu życia budynku. By osiągnąć ten cel przyjęto rozwiązania nie tylko materiałowe i instalacyjne, ale przede wszystkim zastosowano metody formowania bryły, układu pomieszczeń czy systemu grzewczego, które zostały zaczerpnięte z tradycyjnych dworów ziemiańskich.

przekrój A-A       przekrój B-B

przekroje A-A i B-B

© Aleksandra Rusin

Celem projektu było uzyskanie modelowego domu wiejskiego, który bazuje na metodach i zasadach kształtowania dworów ziemiańskich. Całość została zaprojektowana na podstawie interpretacji rozwiązań tradycyjnych, przełożonych na współczesny język. Priorytetem było utworzenie domu neutralnego klimatycznie, który jednocześnie spełnia potrzeby dzisiejszej rodziny zamieszkującej na terenach wiejskich, utrzymując ciągłość kulturową w sposobie kształtowania architektury.

widok od strony warzywnika

widok od strony warzywnika

© Aleksandra Rusin

 
Aleksandra Rusin

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE