Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Patrycja Ropela – „Dawne uzdrowisko w Połoninach. Architektura w terapii antystresowej”

23 maja '24
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „DAWNE UZDROWISKO W POŁONINACH. ARCHITEKTURA W TERAPII ANTYSTRESOWEJ. POSZUKIWANIE DUCHA MIEJSCA W DAWNYCH ZAŁOŻENIACH UZDROWISKOWYCH W POŁONINACH”
Autorka:

Patrycja Ropela

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotorzy:
dr Małgorzata Skrzypek-Łachińska

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Przedmiotem opracowania jest zbadanie, w jaki sposób architektura i środowisko życia wpływają na zdrowie psychiczne, z naciskiem na czynniki stresogenne. Projekt ma na celu stworzenie miejsca promującego metody wspomagające w terapii antystresowej. Zostanie w nim wykorzystany potencjał opuszczonego zespołu pałacowego w Połoninach oraz jego historyczne role związane z uzdrowiskiem i szkołą ogrodniczą. Jest to teren Wysoczyzny Elbląskiej, skąd rozpościera się imponujący widok na Zalew Wiślany.

aksonometria i sylweta zachodnia

aksonometria i sylweta zachodnia

© Patrycja Ropela

Koncepcja architektoniczna kompleksu przewiduje trzy funkcje obiektu. W skład kompleksu wchodzi adaptowany pałac, który zawiera restaurację, strefę biurową oraz zakwaterowania dla pracowników. Budynek warsztatowy został przystosowany do zajęć związanych z minimalizacją stresu, a budynek noclegowy ma zapewnić zakwaterowanie dla gości odwiedzających kompleks. Całość została zlokalizowana na działce będącej częścią historycznego uzdrowiska.

wizualizacja

wizualizacja

© Patrycja Ropela

Projekt zagospodarowania terenu bazuje na dostępnych materiałach archiwalnych i wiedzy na temat pierwotnego układu przestrzennego kompleksu. Ogromny nacisk został położony na zachowanie historycznego charakteru terenu, co zaowocowało następującymi krokami projektowymi:

  • rozbudowany pałac: zachowano oryginalną bryłę i architektoniczny charakter pałacu. Wnętrza pałacu przystosowano do nowych funkcji, zachowując reprezentacyjny charakter. Dodano nową architektoniczną formę, łącząc oba obiekty za pomocą łącznika;
  • budynek warsztatowy: w miejscu dawnego parteru ogrodowego zaprojektowano w skarpie budynek warsztatowy. Z poziomu pałacu można wejść na dach, który został przekształcony w taras widokowy. To innowacyjne rozwiązanie łączy obiekty, jednocześnie zachowując szacunek dla historycznego budynku pałacu;
  • budynek noclegowy: stare pomieszczenia gospodarcze zostały zastąpione nowym obiektem noclegowym. Obiekt ten uzupełnia kompleks, nie przytłacza pałacu i zachowuje spójność stylistyczną;
  • projekt uwzględnia odtworzenie nieistniejących ciągów pieszych i stworzenie nowych, łączących się z nowymi obiektami;
  • przewiduje się odtworzenie dawnej alei widokowo-spacerowej pozwalającej na podziwianie malowniczej panoramy Zalewu Wiślanego, a także punktów widokowych wzdłuż alei;
  • nad wyschnięty jarem zaprojektowano kładkę, która umożliwia spacer wśród drzew. Takie rozwiązanie pozwala odwiedzającym cieszyć się urokiem okolicznej przyrody;
  • wjazd na teren kompleksu pozostaje bez zmian;
  • na końcu drogi wjazdowej znajduje się dziedziniec, zgodnie z historycznym układem przestrzennym;
  • projekt obejmuje także drogi utwardzone umożliwiające dostęp do obiektów oraz parking w niewielkiej odległości od obiektu noclegowego.

przekroje i sylwety

przekroje i sylwety

© Patrycja Ropela

Podczas formowania nowych obiektów myślą przewodnią było odpowiednie wkomponowanie ich w istniejącą zabudowę, a jednocześnie tworzenie architektury zgodnej z duchem czasu. Koncepcja zakłada, że głównym elementem kompleksu jest zabytkowy pałac, nowe obiekty przyjmują zaś nowoczesną formę, są tłem dla historii. Budynek warsztatowy został zaprojektowany poniżej pałacu, wpuszczony w skarpę, aby nie był widoczny z poziomu zabytku. Jego obrys wkomponowano w kształt dawnego parteru ogrodowego, utraconego w czasach funkcjonowania szkoły. Budynek ten ma prostą, minimalistyczną formę, a płaski dach umożliwia integrację z resztą obiektów poprzez umieszczony na nim taras.

rzut i wizualizacje obiektu warsztatowego

rzut i wizualizacje obiektu warsztatowego

© Patrycja Ropela

Budynek noclegowy znajduje się na tym samym poziomie co budynek pałacowy, jednak został potraktowany jako obiekt drugoplanowy w całym kompleksie. Dobór kolorystyczny jest spójny z resztą założenia, ponadto budynek został przedzielony pasem szkła, które podkreśla obecność bujnej roślinności w jego wnętrzu.

rzut pałacu, obiektu noclegowego

rzut pałacu, obiektu noclegowego

© Patrycja Ropela

 
Patrycja
ROPELA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE