Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wspólna wizja miasta i żeglarzy – projekt doktorantki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

06 czerwca '24
w skrócie
  1. Projekt rewitalizacji strefy nadmorskiej w Jelitkowie autorstwa Darii Sarol, studentki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zakłada scalenie kilku działek w rejonie Parku Zdrojowego.
  2. Plany przewidują zagospodarowanie nieruchomości na granicy Jelitkowa i Sopotu na cele żeglarskie.
  3. Infrastruktura obejmuje hangar, magazyny, warsztat, sale konferencyjne oraz hotel z restauracją i siłownią.
  4. Projekt uwzględnia zachowanie istniejącego drzewostanu lub jego uzupełnienie w razie wycinki.
     
  5. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu AiB

„Baza Gdańskiego Klubu Żeglarskiego w Jelitkowie rewitalizacja strefy nadmorskiej” to praca, będąca głosem w dyskusji na temat zagospodarowania fragmentu jednej z gdańskich dzielnic położnej nad samym morzem. Autorka Daria Sarol z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zaproponowała scalenie kilku działek znajdujących się w rejonie jelitkowskiego Parku Zdrojowego.

Gdańsk-Jelitkowo

Gdańsk-Jelitkowo

© Daria Sarol

plan zagospodarowania przestrzennego

Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego  Alan Aleksandrowicz sprecyzował plany, dotyczące zagospodarowania tej części Jelitkowa:

Chcielibyśmy zagospodarować dwie nieruchomości na styku prawie z Parkiem Jelitkowskim, a Sopotem. Prowadzimy analizy, aby mógł być tam zrealizowany projekt wielofunkcyjny. Z zazdrością trochę patrzymy na Sopot, na Sopocki Klub Żeglarski. Powiedzmy sobie szczerze, że jest to ostatnia lokalizacja, gdzie tego rodzaju klub mógłby powstać. Mówię o łatwym dostępie do plaży, do wody, gdzie różnego rodzaju jednostki pływające można by było przenieść, zrzucić i żeglować.

Symbolem scalenia działek zaproponowanym przez młodą architektkę jest rondo z wpisanym w nawierzchnię rysunkiem róży wiatrów. Rondo dzieli funkcje terenu na techniczną, czyli hangar i rekreacyjno-pobytową, czyli hotel wraz z obiektami towarzyszącymi.

schemat decyzji projektowych

schemat decyzji projektowych

© Daria Sarol

Układ budynków na terenie objętym projektem wynika z usytuowania hangaru, umiejscowionego prostopadle do trasy w kierunku wyjścia na morze. Przez środek hangaru prowadzi przejazd dla samochodów, nad którym znajduje się sala przeznaczona między innymi do dekoracji zwycięzców regat.

ergonomia, wytyczne i drzewa

Podstawą projektu była analiza trasy zawodnika poruszającego się po kompleksie zbadanie, gdzie skieruje się w pierwszej kolejności, co będzie dla niego ułatwieniem, a co utrudnieniem. Kluczowe było umieszczenie najważniejszych funkcji na poziomie parteru. Aby ułatwić dostęp do magazynów na piętrze, przewidziano platformę umożliwiającą transport sprzętu na górny poziom. W projekcie uwzględniono takie funkcje jak magazyny na sprzęt, warsztat szkutniczy, sala dekoracji zwycięzców w hangarze, a także szatnie, pokoje trenerskie, biuro regat z salami konferencyjnymi oraz funkcje hotelowe, sklep, siłownię i restaurację w hotelu.

hangar

hangar

© Daria Sarol

Aby zachować wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wpisać projekt w kontekst otoczenia, budynki zaprojektowano z dachami dwuspadowymi oraz naturalną, niekontrastową kolorystyką drewno i beton. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi niespełna 2000 m², a powierzchnia połączonych działek to 0,8 ha. Ważnym elementem koncepcji było zachowanie istniejącego drzewostanu lub jego uzupełnienie w razie konieczności częściowej wycinki. Liczba drzew jest znaczna, co stanowiło wyzwanie przy swobodnym projektowaniu i lokalizacji zabudowy. Na miejsce usuniętych drzew zaproponowano obszary do nowych nasadzeń.

widok z lotu ptaka

widok z lotu ptaka

© Daria Sarol

bazy żeglarskie

Projekt młodej architektki dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego wpisuje się w wizję Miasta. Został pozytywnie przyjęty przez Gdańską Agencję do spraw Rozwoju Gospodarczego, która postanowiła przeznaczyć teren na cele żeglarskie i wydzierżawić go trzem lokalnym klubom. Prezydentka Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, stwierdziła:

Teren, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na inwestycje mieszkaniowo-usługowe, chcemy oddać pod bazy związane z szeroko pojętym żeglarstwem.

Po zapadnięciu decyzji o wpisaniu bazy żeglarskiej do MPZP teren został podzielony na trzy części i przeznaczony dla trzech klubów Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, 77 Racing oraz AZS AWFiS. Miasto planuje przekazać teren do dyspozycji żeglarzom na okres przejściowy do 2025 roku, a następnie użyczyć go im na kolejne 20, 30, a nawet 50 lat. Jest to istotne dla klubów inwestujących w teren i tworzących odpowiednią infrastrukturę.

koncepcja podziału terenu między kluby

koncepcja podziału terenu między kluby

© Daria Sarol

Obecnie trwają prace nad projektami baz dla poszczególnych klubów. Równocześnie odbywają się regularne spotkania Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w celu omówienia postępów. Akademicki Związek Sportowy AWFiS ma już opracowaną koncepcję swojej bazy na przydzielonym terenie, a projekt budynku klubowego uwzględnia elementy identyfikacyjne, takie jak logo klubu oraz gryf.

główny budynek AZS

główny budynek AZS

©  Daria Sarol

opracowała: Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE