Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Studenci Politechniki Krakowskiej pokazali pomysły na Rynek w Dobczycach

19 czerwca '24

Jaki może wyglądać Rynek w Dobczycach? Na to pytanie szukali odpowiedzi studenci i studentki architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie zintegrowane” stworzyli projekty prezentujące propozycje rozwoju oraz przyszłościowej wizji dobczyckiego rynku. Prace powstały dzięki współpracy Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PKGminą Dobczyce. Jej władze chcą wykorzystać studenckie inspiracje do dyskusji z mieszkańcami o przyszłości Dobczyc, w tym reprezentacyjnej przestrzeni rynkowej miasta. W premierowej prezentacji prac studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uczestniczył między innymi burmistrz Dobczyc Tomasz Suś i rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata.

Dobczyce - przestrzeń, zieleń, historia

Dobczyce – przestrzeń, zieleń, historia

© Aleksandra Jachimczyk

Postawiliśmy przed studentami trudne zadanie. Najpierw w dziewięciu trzyosobowych zespołach mieli stworzyć masterplan dla przyszłego rozwoju miasta, z którego czerpali potem wytyczne dla szczegółowych prac projektowych dedykowanych już samej przestrzeni rynku. To był też główny temat zlecony przez Dobczyce. Celem było uczynienie rynku bardziej dostępnym i atrakcyjnym dla mieszkańców  mówi dr Miłosz Zieliński, z zespołu prowadzącego zajęcia w ramach Katedry Architektury Krajobrazu WA PK (wspólnie z dr. Przemysławem Kowalskim).

Dobczyce 2.0. Skok w przyszłość

Dobczyce 2.0. Skok w przyszłość

© Konrad Kozieł

Prace projektowe poprzedziły między innymi wizja lokalna i wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce oraz ankieta internetowa, przeprowadzona przez studentów pośród mieszkańców. Odpowiedziało na nią aż 200 osób. Na pytanie o to, co w rynku podoba się im najbardziej, mieszkańcy wskazali na „klimat miejsca, zieleń, kwiaty”. Z kolei jako problemy do rozwiązania widzieli: „wszechobecność samochodów i wzmożony ruch samochodowy, mało miejsc do siedzenia i punktów gastronomicznych”. Studenci wykorzystali dane jakościowe z ankiet, a ich wyniki stały się także podstawą do podejmowania decyzji projektowych.

W ciągu semestru bardzo intensywnych prac powstało 27 indywidualnie przygotowanych projektów dobczyckiego rynku od bardzo śmiałych propozycji, mocno ingerujących w obecną strukturę po propozycje kosmetyczne, subtelnie tylko korygujące przestrzeń, ale wywołujące i tak wyraźne skutki funkcjonalne — wyjaśnia dr Miłosz Zieliński.

Dobczyce - na fali zmian

Dobczyce – na fali zmian

© Beata Paprzyca

W swoich projektach młodzi architekci krajobrazu nie bali się zaproponować na przykład nowej lokalizacji dla miejskich budynków, czyli przeniesienia siedzib Urzędu Miasta czy Sądu z centrum Dobczyc w okolice Zapory Dobczyckiej, tak, aby zyskać przestrzeń dla większej ilości zieleni czy nowych miejsc spotkań oraz relaksu dla mieszkańców i turystów. Mieli też różne pomysły na uspokojenie ruchu samochodowego w rynku (od podniesienia przejść dla pieszych, wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu po całkowite wyłączenie ruchu samochodowego). Niektórzy odwoływali się w pomysłach na rewitalizację do symboliki ważnej dla dobczyckiej tożsamości rzeki Raby i Jeziora Dobczyckiego.

Pomysły naszych studentów są kompleksowe i różnorodne, czasem mogą się wydawać zbyt śmiałe. Ale takie jest ich zadanie poszerzyć horyzonty, zainicjować dyskusję, nadać jej większy kontekst. Współpraca z samorządami, podobna do tej, którą prowadzimy z Dobczycami, to ważna część działalności Politechniki Krakowskiej. Studenckie wizje są często początkiem zmian w realnym świecie. Mam nadzieję, że będą przydatne także dla władz i mieszkańców Dobczyc. Każda zmiana dotycząca przestrzeni publicznych jest dla społeczności wyzwaniem, wymaga dobrego wyjaśnienia idei za nią stojącej. W tym także nasi studenci i eksperci mogą pomóc samorządom  mówi rektor PK, prof. Andrzej Szarata.

Dobczyce - przestrzeń, zieleń, historia

Dobczyce – przestrzeń, zieleń, historia

© Katarzyna Sowiak

19 najciekawszych studenckich projektów, przedstawionych w formie tablic, zostanie teraz przekazanych do Dobczyc. Tam w najbliższym czasie zostaną upublicznione w ramach wystawy, która ma być zaczynem dyskusji nad przyszłością rynku.

Będą dla nas bodźcem do dyskusji, a w niej podpowiedzią jak może wyglądać nasze miasto w przyszłości. Projekty studentów Politechniki to wiele bardzo cennego dla nas materiału w kontekście dużego wyzwań, które mamy z dobczyckim rynkiem. Przygotowujemy się do jego rewitalizacji, ale na drodze ewolucji, konsultacji społecznych, a nie rewolucji — mówił na Politechnice burmistrz Dobczyc Tomasz Suś.

I zapowiadał, że nawet te śmiałe pomysły, takie jak na przykład proponowane przeniesienie Urzędu Miasta w przestrzeń z lepszym dostępem do miejsc parkingowych albo popatrzenie na nową aranżację rynku z wykorzystaniem rzeki Raby jako inspirującego motywu, są wartym rozważenia przejawem świeżego spojrzenia młodych projektantów.

W prezentacji studentów WA PK uczestniczyli rektor PK prof. Andrzej Szarata (z prawej), burmistrz Dobczyc Tomasz Suś i jego zastępczyni Edyta Podmokły

W prezentacji studentów WA PK uczestniczyli rektor PK prof. Andrzej Szarata (z prawej), burmistrz Dobczyc Tomasz Suś i jego zastępczyni Edyta Podmokły

Fot. Jan Zych

Chcemy w tej kadencji władz miasta wypracować ogólną koncepcję zagospodarowania dobczyckiego rynku, wspólnie z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, bardzo chętnie z dalszym z udziałem ekspertów i studentów Politechniki, których zapraszamy do Dobczyc i udziału w naszych dyskusjach  dodał burmistrz Dobczyc.

Burmistrz Dobczyc składa podziękowania dr. Miłoszowi Zielińskiemu, prowadzącemu wspólnie z dr Tomaszem Kowalskim (za nim) zajęcia projektowe ze studentami

Burmistrz Dobczyc składa podziękowania dr. Miłoszowi Zielińskiemu, prowadzącemu wspólnie z dr Tomaszem Kowalskim (za nim) zajęcia projektowe ze studentami

Fot. Jan Zych

Przyjęcie zaproszenia już potwierdziła prodziekana Wydziału Architektury Politechniki dr hab. Urszula Forczek-Brataniec. W prezentacji studenckich prac uczestniczyła także zastępczyni burmistrza Dobczyc Edyta Podmokły oraz pracownicy miejskich referatów Inwestycji oraz Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska. Politechnikę reprezentowała także kierowniczka Katedry Architektury Krajobrazu WA PK prof. Agata Zachariasz, która przypomniała, że eksperci Politechniki Krakowskiej od ponad 20 lat uczestniczą w tematach projektowych związanych z Dobczycami, wspierając ich realizację wiedzą i doświadczeniem.

studentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

studentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: od lewej: Julia Sasor, Aleksandra Jachimczyk i Katarzyna Sowiak. 

Fot. Jan Zych

opracowała: Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE