Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pomysł Aleksandry Senderskiej na Centrum edukacyjno-wystawiennicze na Wyspie Solnej w Kołobrzegu

24 czerwca '24
w skrócie
  1. Projekt Centrum edukacyjno-wystawienniczego na Wyspie Solnej w Kołobrzegu jest pomysłem Aleksandry Senderskiej, absolwentki Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie, która badała wpływ rozwiązań architektonicznych na rozwój obszarów nadwodnych.
  2. Projekt zakłada integrację przestrzeni publicznej z nowoczesnymi technologiami oraz wielofunkcyjność obiektów wspierających edukację, kulturę i rekreację w lokalnej społeczności.
  3. Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje między innymi miejsca parkingowe, plac rekreacyjny, zieleńce oraz ogród deszczowy, tworzące bezpieczne i przyjazne środowisko, wspierające aktywność kulturalną i edukacyjną oraz zwiększające atrakcyjność Portu Morskiego Kołobrzeg.
  4. Budynek ma symbolicznie odwzorować ścieżkę edukacyjną, umożliwiającą interakcję z użytkowników i użytkowniczek z eksponatami oraz samodzielną pracę, co podkreśla jego dynamiczną narrację przestrzenną i harmonijne łączenie z otoczeniem.
     
  5. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu AiB

Aleksandra Senderska  absolwentka Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie badała wpływ rozwiązań architektonicznych z zakresu kultury, oświaty i wystawiennictwa na rozwój obszarów nadwodnych, proponując Centrum edukacyjno-wystawiennicze na Wyspie Solnej w Kołobrzegu. Młoda architektka wskazuje na konieczność integracji przestrzeni publicznej z nowoczesnymi technologiami i wielofunkcyjnością obiektów.

aksonometria

aksonometria

© Aleksandra Senderska

założenia projektowe

Projekt zakłada, że budynek będzie symbolicznym odwzorowaniem ścieżki edukacyjnej, gdzie goście będą mogli uczestniczyć w inspirującej podróży, łączącej naukę, kulturę i rekreację. Starannie wydzielone obszary poświęcone różnym aspektom tych dziedzin, zostaną zintegrowane w spójną strukturę, umożliwiającą interakcję z eksponatami oraz samodzielną pracę. Linearność projektu zapewni dynamiczną narrację przestrzenną, a duże przeszklone powierzchnie zniosą granice między wnętrzem a zewnętrzem, harmonijnie łącząc budynek z otoczeniem. Przestrzeń będzie elastyczna i dostosowana do zmieniających się potrzeb jej użytkowników i użytkowniczek. Inwestycja zapewni miejsce do spotkań, aktywności kulturalnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej i turystów, co przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście rozwoju i poprawy wizerunku miasta.

idea

idea

© Aleksandra Senderska

zagospodarowanie terenu

Pomiędzy działkami znajduje się droga publiczna zapewniająca dostępność komunikacyjną. Dojścia i dojazdy zaprojektowano dla ruchu autokarów, pojazdów komunalnych i pożarniczych oraz łatwego dostępu pieszego. W południowo-zachodniej części terenu przewidziano miejsca do składowania jednostek pływających i parkingi dla autokarów i samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością. W przeciwległej części zaprojektowano budynek użyteczności publicznej z infrastrukturą techniczną i przestrzenią rekreacyjną, obejmującą plac wejściowy, ścieżki piesze, ławki, rzeźby i instalacje artystyczne. Wzdłuż nabrzeża przewidziano pomost zapewniający dostęp do wody. Rozmieszczono zieleńce, drzewa oraz ogród deszczowy, a także utwardzony plac z kontenerami do segregacji odpadów. Zminimalizowano bariery urbanistyczne i architektoniczne, aby przestrzeń była bezpieczna i przyjazna, a elementy zagospodarowania zapewniały integrację budynku z otoczeniem.

projekt zagospodarowania przestrzennego, sylweta zabudowy – południe

projekt zagospodarowania przestrzennego, sylweta zabudowy – południe

© Aleksandra Senderska

układ przestrzenny i forma architektoniczna

Centrum edukacyjno-wystawiennicze na Wyspie Solnej w Kołobrzegu to jednokondygnacyjna, podłużna bryła wzdłuż brzegu rzeki Parsęty. Płynna i dynamiczna forma budynku przypomina meandry i morskie fale. Nasyp ziemny, będący integralną częścią budynku, podnosi wartość estetyczną, izoluje wnętrze od hałasu i chroni brzegi przed erozją. Wygięcia ścian zewnętrznych tworzą osłonięte dziedzińce i skwery, harmonijnie łączące się z wnętrzem obiektu i doświetlające pomieszczenia. Organiczny dach, porośnięty rodzimą roślinnością, kontynuuje tereny zielone wokół budynku. Przestrzenie komunikacyjne oraz geometria fasady umożliwiają zorganizowanie zadaszonych, przeszklonych przestrzeni wejściowych, zapewniając swobodny dostęp od frontu budynku do bulwarów.

przekroje

przekroje

© Aleksandra Senderska

Obiekt składa się z czterech kluczowych stref funkcjonalnych: wejściowej i administracyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej oraz gastronomicznej. Przestrzeń wystawiennicza podzielona jest na trzy sekcje: strefę przybrzeżną (litoral), otwartą toń wodną (pelagial) oraz najgłębsze części oceanu (bental i hadal). Każda sekcja ma swoje unikalne cechy środowiskowe, które zostaną zaprezentowane poprzez akwaria, interaktywne pokazy, wystrój wnętrza, kolorystykę oraz efekty audiowizualne, takie jak symulacje prądów oceanicznych. Inwestycja ma na celu podniesienie świadomości na temat ochrony morza poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami ekologicznymi oraz umożliwienie społeczeństwu uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych. Budynek jest ergonomiczny, stanowi naturalny punkt wyjścia do pieszych wędrówek po okolicy i integralną część przestrzeni publicznej, wykorzystywanej do rekreacji oraz organizacji wystaw i warsztatów.

funkcje

funkcje

© Aleksandra Senderska

wizualizacja wejścia

wizualizacja wejścia

© Aleksandra Senderska

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i techniczno-instalacyjne

Ze względu na bliskość rzeki konieczne jest dostosowanie posadowienia budynku do skomplikowanych warunków wodno-gruntowych, w razie potrzeby osadzając pale betonowe. Zaprojektowano fundamenty pośrednie monolityczną płytę żelbetową, która rozprowadzi obciążenia budynku na podłoże. Płyta będzie połączona z gruntową pompą ciepła, co stanowi efektywne i ekologiczne rozwiązanie. Termoizolacja pozioma i obwodowa fundamentu wykonana z polistyrenu XPS zapewni wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na mrozy. Ściany nośne z betonu zbrojonego będą chronione membraną profilowaną. Zielony stropodach z warstwami wegetacyjno-filtracyjnymi oraz system rekuperacji powietrza zmniejszą zużycie energii. Fasada z betonu architektonicznego, zestawiona z taflami szkła i elementami stalowymi, nada budynkowi nowoczesny charakter. Wnętrze zostanie urządzone w sposób odpowiadający przeznaczeniu obiektu, zapewniający jego wielofunkcyjność. Dojścia i dojazdy zostaną wykonane na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej, a następnie wykończone wielkoformatowymi płytami chodnikowymi i drogowymi. Na terenie obiektu przewidziano ponadto realizację ogrodu deszczowego, którego głównym zadaniem jest zbieranie wody opadowej z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych, takich jak parkingi i chodniki. 

przekrój 3D

przekrój 3D

© Aleksandra Senderska

Centrum ma szansę stać się miejscem spotkań i wymiany myśli dla lokalnej społeczności, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych tematyką mórz i oceanów, co może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności Portu Morskiego Kołobrzeg zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE