Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Politechnika Białostocka zorganizowała dwie międzynarodowe szkoły letnie

08 lipca '24

Do Politechniki Białostockiej przyjechało blisko 40 studentów i studentek oraz 15 wykładowców i wykładowczyń z partnerskich uczelni zagranicznych (z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii i Litwy). W dniach 1-5 lipca 2024 roku uczestniczyli w zajęciach dwóch międzynarodowych szkół letnich. Ich tematy dotyczyły niezwykle aktualnych ze względu na zmiany klimatyczne zagadnień: budownictwa zrównoważonego oraz architektury wernakularnej, zakorzenionej w lokalnych tradycjach budownictwa.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Białostockiej

Fot. Dariusz Piekut

Zrównoważone budownictwo to temat, na którym skupia się obecnie cały świat. Chodzi o to, żeby budować w sposób ekologiczny, przyjazny środowisku, ale również przyjazny użytkownikowi. Właśnie te zagadnienia poruszamy w kolejnej międzynarodowej szkole letniej w Politechnice Białostockiej. Nasza propozycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych inżynierów z całego świata. Zajęcia polegają na wymianie doświadczeń, praktycznych warsztatach oraz prezentacji naszych osiągnięć w tej dziedzinie, bo doświadczenia przyjeżdżających są zupełnie inne — mówi prof. Dorota Anna Krawczyk, prorektora ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej oraz koordynatorka szkoły.

Koncepcja zrównoważonego budownictwa zawiera działania, procesy oraz praktyki budowlane, wspierające środowisko pod względem ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Naukowcy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej od lat pogłębiają wiedzę w tym obszarze i mają na tym polu znaczące osiągnięcia. Ich chęć dzielenia się doświadczeniem była magnesem dla 19 studentów i studentek z Hiszpanii, Włoch i Litwy, 2 studentów polskich oraz 9 wykładowców i wykładowczyń z uczelni zagranicznych. Podczas tygodniowego kursu stacjonarnego w Politechnice Białostockiej mieli okazję poznać zrównoważone budownictwo zarówno od strony projektowej, jak i wykonawczej, czyli instalacji odpowiednich systemów inżynierii środowiska oraz wkomponowania obiektów architektury pasywnej w przestrzeń przyjazną użytkownikowi, a także finansowych aspektów całości. Tę wiedzę uzupełnią zajęcia online.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Białostockiej

Fot. Dariusz Piekut

Tematem przewodnim drugiej międzynarodowej szkoły letniej w Politechnice Białostockiej była architektura wernakularna, czyli zakorzeniona w lokalnych tradycjach budownictwa. To nowa i oryginalna propozycja w ofercie tzw. Blended Intensive Programme, realizowanych przez PB w ramach Programu Erasmus +. Skorzystało z niej 20 studentów i studentek oraz 6 wykładowców z uczelni z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii i Litwy.

Podczas kursu dedykowanego architekturze wernakularnej skupiliśmy się się na omówieniu wielopokoleniowej tradycji budownictwa drewnianego ciągle żywego na Podlasiu. Studentom z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy i Rumunii przybliżyliśmy charakterystykę różnych obszarów naszego regionu. To dla nich ciekawe doświadczenie, ponieważ w innych zakątkach Europy architektura wernakularna opiera się na konstrukcjach kamiennych lub ceglanych — wyjaśnia dr Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, koordynatorka szkoły.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice BiałostockiejFot. Dariusz Piekut

Na atuty architektury wernakularnej powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas obserwowanych obecnie zmian klimatycznych. Warto sięgać do tradycji naszych przodków, ale też dzielić się doświadczeniami z mieszkańcami różnych państw, regionów i stref klimatycznych. Co ważne, mamy na Podlasiu wspaniały przykład tego, jak architektura wernakularna może być inspiracją w tworzeniu innowacji budowlanych. W tym kontekście omawiamy produkcję domów modułowych w fabryce Unihouse w Bielsku Podlaskim. Cofamy się do tradycji, aby zrozumieć, dlaczego drewno w naszym regionie było optymalnym materiałem budowlanym, a także po to, żeby to drewno w świetny sposób wykorzystać w architekturze współczesnej — dodaje dr Dorota Gawryluk.

Podlaska architektura wernakularna — drewniana od lat znajduje się w centrum zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Wiedza w tym zakresie rozwijana jest w formie studiów nad zabytkami regionalnego budownictwa drewnianego, a także w formie monografii o roli drewna jako materiału budowlanego. Wydział organizuje też konkurs „Drewno w architekturze”, promujący najciekawsze prace dyplomowe, których autorzy i autorki — absolwenci kierunków architektonicznych z całego kraju — postawili w swoich projektach na drewno.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Białostockiej

Fot. Dariusz Piekut

O ogromnym potencjale architektury drewnianej świadczy też sukces, który na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju odniósł Polski Pawilon. Wśród jego projektantów był Michał Czerwiński, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i architekt w WXCA – pracownia architektoniczna. Polska wizytówka na EXPO, w całości wykonana z drewna, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine. Została też doceniona przez Biuro Wystaw Światowych — Bureau International des Expositions w kategorii „interior design”. Po przeniesieniu do kraju Pawilon Polski już jako Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie ma szansę stać się atrakcją turystyczną Podlasia.

Poza udziałem w wykładach i zajęciach laboratoryjnych uczestnicy i uczestniczki szkół letnich w Politechnice Białostockiej zwiedzali Białystok i Podlasie. Odbyli wizytę studyjną w fabryce firmy Unihouse w Bielsku Podlaskim, która jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Idąc szlakiem podlaskiej architektury drewnianej, zwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Bielsk Podlaski, szlak Krainy Otwartych Okiennic oraz Supraśl. Korzystali także z dodatkowej oferty zajęć sportowych i gier integracyjnych. Wsparcie administracyjne zapewnił Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Białostockiej

Fot. Dariusz Piekut

 
opracowała: Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE