Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Misja i cele działania Wydziału Architektury PG są zbieżne z misją i celami działania całej uczelni, jakimi są: „zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata, w celu uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacenia kultury, a w szczególności nauki i techniki.” Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej wspiera badania i edukację na temat szeroko rozumianego środowiska zbudowanego i jego wielorakich powiązań ze społeczeństwem.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE