Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Miasto na moście. Projekt z Polski w Top 50 międzynarodowego konkursu

09 sierpnia '22

Projekt autorstwa Piotra Gajdki z Politechniki Gdańskiej oraz Zuzanny Boberek i Alicji Krzemińskiej z Politechniki Świętokrzyskiej znalazł się na liście Top 50 międzynarodowego konkursu The Micro Housing 2022. Koncepcja Bridge Town to propozycja zagospodarowania mostów, wiaduktów i estakad w centrum miast na zespoły mieszkaniowe. Jako przykład autorzy wybrali berliński most Mühlendamm, który w przyszłości ma być wolny od ruchu samochodowego.

Celem konkursu The Micro Housing 2022, organizowanego przez Impact Competition było podkreślenie znaczenia, jakie mała architektura może mieć w obliczu kryzysu mieszkaniowego, gospodarczego i klimatycznego. Zadaniem konkursowym było stworzenie pomysłowych, eksperymentalnych rozwiązań architektonicznych, które są odpowiedzą na aktualne wymagania rynku mieszkaniowego w dużych miastach. Organizatorzy poszukiwali modułowych, innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych, dzięki którym będzie można stworzyć współczesną wspólnotę.

Uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie prototypu mikro mieszkań, które będą odzwierciedlać potrzeby i kulturę wybranej wspólnoty mieszkaniowej w wybranym mieście. Projekt miał być wykonany dla stu potencjalnych mieszkańców. Założenie powinno być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne, a powierzchnia pojedynczej jednostki, przeznaczonej dla około czterech użytkowników nie powinna przekraczać 106 metrów kwadratowych. W projektowanych mieszkaniach powinno znaleźć się miejsce na odpoczynek, kuchnia, łazienka oraz przestrzeń wspólna. Projekt zespołu mikro mieszkań powinien również uwzględniać odpowiednie rozwiązania komunikacyjne.

Projekt Bridge Town na moście w Berlinie

projekt Bridge Town na moście w Berlinie

© Piotr Gajdka, Zuzanna Boberek, Alicja Krzemińska

Polacy na liście Top 50

Nadesłane na konkurs prace oceniało międzynarodowe jury w składzie: Doan Thanh Ha (H&P Architects, Wietnam), Joe Chikamori (07BEACH, Japonia), Mark Foster Gage (Mark Foster Gage Architects, USA), Sebastian Irarrazaval (Sebastian Irarrazaval Arquitecto, Chile), Sun Dayong (Penda China, Chiny), Aristides Dallas (AristidesDallas Architects, Grecja) Peter Pichler (Peter Pichler Architecture, Włochy), Ludwig Godefroy (Ludwig Godefroy Architect, Meksyk), James Shen (People's Architecture Office, Chiny), Liz Walsh (Cumulus Studio, Australia). Przyznali oni trzy nagrody główne (I Nagrodę otrzymał Henry Smith ze Stanów Zjednoczonych za projekt Occupy the streets), dwa wyróżnienia specjalne, dziesięć wyróżnień honorowych oraz ogłosili listę Top 50, na której znalazły się dwa projekty z Polski. Jednym z nich jest Bridge Town autorstwa Piotra Gajdki, Zuzanny BoberekAlicji Krzemińskiej.

Projekt Bridge Town, elewacja

autorzy na miejsce osiedla wybrali most Mühlendamm

© Piotr Gajdka, Zuzanna Boberek, Alicja Krzemińska

osiedle na berlińskim moście

Nasz projekt skupia się na centrach wysoko zurbanizowanych miast w których ze względu na bezpieczeństwo, ekologię i komfort mieszkańców ogranicza się ruch samochodowy. Pod warsztat wzięliśmy mosty, wiadukty i estakady, które ze względu na swój tranzytowy charakter będą musiały zostać zredefiniowane pod kątem funkcjonalnym. Pomimo iż nasz pomysł może być implementowany w różnych przestrzeniach i kontekstach na rzecz projektu, postanowiliśmy wybrać most Mühlendamm znajdujący się w obrębie berlińskiego ringu. Wybór ten wiąże się z faktem, że teren opracowania ma być w przyszłości niemal całkowicie wolny od ruchu samochodowego — tłumaczą autorzy.

Projekt Bridge Town, rzuty modułów

rzuty modułów mieszkalnych

© Piotr Gajdka, Zuzanna Boberek, Alicja Krzemińska

mikro domy zamiast samochodów

Głównym założeniem polskich architektów była próba wypełnienia luki po ruchu samochodowym na mostach, wiaduktach i estakadach przez mikro domy. Aby nie przeciążyć konstrukcji mostu, zaproponowali lekką konstrukcję szkieletową ze stali oraz materiały wykończeniowe takie jak pretty plastic. Co więcej, aby zwiększyć powierzchnię nośną, zaproponowali stalowe wsporniki, które przenoszą ciężar domów i tarasów widokowych na podpory mostu. W celu zminimalizowania wagi kompleksu przyjęli, że najwyższy budynek ma wysokość trzech kondygnacji.

Projekt Bridge Town, przekrój

każdy moduł zaopatrzony jest w panele fotowoltaiczne,
a jednostki znajdujące się bezpośrednio przy krawędzi mostu dodatkowo w turbiny wodne

© Piotr Gajdka, Zuzanna Boberek, Alicja Krzemińska

modułowe rozwiązania

Ważnym elementem projektu są rozwiązania ekologiczne. Każdy moduł zaopatrzony jest w panele fotowoltaiczne, a jednostki znajdujące się bezpośrednio przy krawędzi mostu dodatkowo w turbiny wodne. Użytkownikami domów są pary oraz rodziny z dwójką dzieci. Proponowane rozwiązanie jest modułowe, dzięki czemu mieszkania mogą być łatwo powiększane, a użytkownicy mają dowolność w kształtowaniu przestrzeni i nadwaniu jej funkcji. W myśl idei productive city moduły mogą być na przykład budynkami mieszkalnym, piekarnią, bądź kawiarnią.

W związku z kolejnym kryzysem migracyjnym, który wybuchł przez wojnę w Ukrainie, chcielibyśmy aby nasze domy mogły posłużyć ludziom którzy musieli opuścić swoje domostwa i szukają niewielkiego mieszkania, które łatwo wybudować — dodają autorzy.

Poczytajcie także o projekcie modułowych domów autorstwa Zuzanny Słabik.

 
Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE