Zuzanna Boberek

Zuzanna Boberek jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na wyżej wymienionym wydziale. Współpracując z Piotrem Gajdką oraz dr hab. inż. arch. Joanną Gil - Mastalerczyk jest autorką artykułu „Horyzont bez ograniczeń, czyli domy na wodzie” wydanym przez Politechnikę Świętokrzyską w książce pt. „Zabudowa na obszarach zurbanizowanych zagrożonych oraz trudnych” z 2017 roku. Podczas studiów inżynierskich brała udział w warsztatach architektonicznych 1M3, gdzie głównym zadaniem był projekt i realizacja niewielkich struktur z drewna.
Poza architekturą jej głównymi zainteresowaniami są fotografia oraz siatkówka

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE