Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej najlepszy w Polsce!

04 sierpnia '22

Dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki oraz Ministra Edukacji i Nauki otrzymała najwyższą możliwą ocenę A+ za działalność prowadzoną w latach 2017-2021. Tym samym Politechnika Gdańska stała się jedyną jednostką naukową w Polsce, która otrzymała tak wysoką ocenę w zakresie architektury i urbanistyki!

2 sierpnia 2022 roku poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 przygotowane przez resort edukacji i nauki. Wcześniej, w pierwszej połowie czerwca br. Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łącznie resort przyznał 65 kategorii naukowych A+, 323 kategorii A, 582 kategorii B+, 139 kategorii B i 36 kategorii C. W ocenie uwzględniono między innymi publikacje, projekty badawczebadania zlecone pracowników wydziałów polskich uczelni oraz wpływ badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo.

Wydziały Architektury w ocenie MEiN

Pośród jednostek naukowych kształcących w zakresie architektury i urbanistyki najwyższą notę, bo A+ otrzymała Politechnika Gdańska. Wydziały Architektury Politechniki KrakowskiejPolitechniki Rzeszowskiej otrzymały ocenę A.

Notę B+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka przyznano aż osiem razy, przypadła ona Politechnikom: Lubelskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. B+ otrzymała także Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Politechnika Śląska, Białostocka oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów otrzymały notę B, natomiast kategoria przypadła Politechnice Łódzkiej.

Od przyznanych kategorii zależy między innymi ilość pieniędzy, które uczelnie otrzymują z budżetu państwa, możliwość nadawania stopni naukowych i prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Pełne wyniki ewaluacji wszystkich kategorii naukowych dostępne są na stronie MEiN.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE