Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pomysł na przestrzenie poprzemysłowe. Nowe życie Polskich Zakładów Optycznych

07 września '20

Patrycja Mroczek chcąc ożywić zdegradowaną przestrzeń poprzemysłową dawnych Polskich Zakładów Optycznych w Warszawie, zaprojektowała Muzeum Fotografii oraz Centrum Kulturowe. Założenie nie tylko wprowadza nową funkcję w części Pragi Południe, ale także integruje jej mieszkańców.

Projekt to praca magisterska powstała pod kierunkiem dr Małgorzaty Skrzypek-Łachińskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wybrany przez autorkę teren znajduje się na Pradze Południe — jednej z nielicznych dzielnic, która zachowała swój historyczny charakter przedwojennej Warszawy.

Widok Zakładów
Optycznych z lotu ptaka

projekt założenia urbanistycznego na pofabrycznym terenie

© Patrycja Mroczek

Znaczna część dzielnicy pochodzi z końca XIX i początku XX wieku oraz z okresu międzywojennego. Spotkać tu można zachowane zespoły zwartej przedwojennej zabudowy — zarówno mieszkalnej, jak i przemysłowej. W okresie PRL na Pradze zlokalizowano jedne z największych zakładów przemysłowych w Warszawie takie jak — „Radwar”, „Mera-Pnefal”, „Polskie Zakłady Optyczne”, „Bumar Żołnierz” i „PZL-Warszawa II”.

nowe życie zapomnianych przestrzeni

Od kilku lat na terenach Pragi Północ i Południe powstaje wiele nowych inwestycji, zmieniających charakter obydwu dzielnic, sprawiając, że obszary te stają się coraz bardziej popularne. Podążając tym nurtem, Patrycja Mroczek zaproponowała założenie urbanistyczne na pofabrycznym terenie Kamionka pomiedzy ulicami: Mińską, Kamionkowską i Grochowską. Obecnie obszar ten w dużej części zajmują jednokondygnacyjne budynki garażowe, przestrzenie niezagospodarowane oraz zdegradowane, panuje chaos przestrzenny i brak spójności układu urbanistycznego.

Schemat istniejących
funkcji

autorka zaproponowała nadanie nowych funkcji

© Patrycja Mroczek

Głównym celem autorki było zaadaptowanie istniejących budynków o dużych walorach architektonicznych, naukowych i estetycznych na nowe funkcje prowadzące docelowo do ożywienia terenu Kamionka oraz podtrzymania historii Polskich Zakładów Optycznych i fotografii analogowej. Autorka skupiła się na rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez usprawnienie organizacji przestrzennej obszaru i stworzenie przestrzeni integrujących mieszkańców. Wprowadzone przez nią ingerencje architektoniczne mają charakter kompleksowy i służą poprawieniu jakości przestrzeni. Część projektową stanowi nowy budynek w pierzei — historyczne miejsce starego budynku należącego do PZO wraz z rozbudową oraz adaptacje budynków znajdujących się w przeszłości na gminnej ewidencyjnej zabytków.

Projekt
zagospodarowania terenu

plan zagospodarowania terenu

© Patrycja Mroczek

Muzeum Fotografii i Centrum Kulturowe

Stworzona koncepcja zakłada adaptację istniejących budynków na: Muzeum Fotografii i Historii Polskich Zakładów OptycznychCentrum Kulturowe organizujące warsztaty fotografii oraz przeznaczenie jednego z budynków na przestrzenie biurowe i lokale gastronomiczne. Autorka zaproponowała stworzenie Bazarku Rogatka, tworząc małą architekturę w formie zadaszeń. Dodatkowo przestrzeń ta, mogłaby posłużyć organizacji imprez.

Elewacja od ul.
Grochowskiej

elewacja założenia od strony ul. Grochowskiej

© Patrycja Mroczek

integracja mieszkańców

W północnej części znajduje się plac publiczny z dużym udziałem zieleni. Pomiędzy budynkami — w niewielkim atrium mieści się ogródek dla mieszkańców dzielnicy. Teren następnego podwórka to nowoczesne pawilony z lokalami usługowymi i gastronomicznymi. Przedostatnie patio ma służyć jako przestrzeń integracyjna dla seniorów i młodych mieszkańców dzielnicy — na parterze budynku wielorodzinnego znajduje się międzypokoleniowa kawiarnia. W lecie patio główne zamienia się w przestrzeń na wystawy fotograficzne, dodatkowo Patrycja Mroczek zaproponowała fotoplastykon w elewacji głównego budynku.

Projekt znalazł się w finale tegorocznej edycji Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, której rezultaty zostaną ogłoszone w październiku. Oprócz tej pracy, do nagrody zostali nominowani m.in.: Iga Ostrowska z projektem zabudowy wspólnotowej na Pradze Północ, Tomasz Kruszyński autor pracy pt. nieWIDZIALNE SACRUM oraz Adam Grudzień i Iga Jagodzińska z projektem osady rzemieślniczej na Kaszubach.

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Patrycji Mroczek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE