Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

VEKA dla Architektów
Prezentacje wyników i ogłoszenia aktualnych konkursów architektonicznych w portalu A&B
dotknij

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

UAP jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżynierskie. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni.

W dziale poświęconym uczelni publikujemy informacje wyników konkursów np. „Gwiazda Nocy z Design_em”, studenckich osiągnieć np. projekt wiosennego pawilonu w Amsterdamie czy organizowanychwystaw, np. „Sztuka wolności”.

Velux ArchiTips
FORMICA