Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Emil Michalczewski – „Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu. Trwałe ruiny w kontekście współczesności”

14 października '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu. Trwałe ruiny w kontekście współczesności”
Autor: Emil Michalczewski
Uczelnia: Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Promotor:

dr hab. Piotr Machowiak prof. UAP

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2021/2023”

Bazę projektu stanowi renesansowy zamek utrzymany w formie trwałej ruiny zlokalizowany w Janowcu w województwie lubelskim. Położony na wysokiej skarpie wiślanej, zdegradowany przez czas i wydarzenia historyczne obiekt tworzy dominantę krajobrazową, będąc tym samym istotnym elementem regionu. Główną ideą przedstawionej koncepcji jest zintegrowanie nowoczesnej architektury, materiałów i faktur, które poprzez kontrast wyłonią piękno historycznej struktury zabytkowych murów. W przeszłości zamek był trzykrotnie rozbudowywany, lecz od dłuższego czasu popada w coraz większy nieużytek.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, wieża

koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, wieża obserwacyjna

© Emil Michalczewski

Prezentowana modernizacja jest kolejnym etapem w historii, który ma na celu przedłużenie żywotności obiektu oraz zwiększenie jego funkcjonalności. Nowa koncepcja dla Zamku w Janowcu rozszerza program turystyczno-kulturowy, skupiając się na jego eksploracji, jednocześnie zapewniając dalszą ochronę obiektu. Zakres opracowania wytycza większa część wewnętrznej powierzchni zamku wyznaczonej wokół Dziedzińca Wielkiego, położonego bezpośrednio przy budynku bramnym i moście z suchą fosą.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, rzut poziomu 0

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, rzut poziomu 0

© Emil Michalczewski

Celem modernizacji jest takie przygotowanie obiektu, by mogło się tu odbywać więcej wydarzeń i odwiedzać go więcej osób, uwzględniając aktualne standardy. Ze względu na znaczną wartość historyczną dla okolicy i całej polskiej kultury, wszelkie zmiany w zastanym obiekcie musiały być ograniczone do niezbędnego minimum. Charakterystyka miejsca utrzymanego w formie trwałej ruiny, częściowo pozbawionego sklepień, skłania do wzmocnień zabezpieczających stan obecny.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, wnętrze

koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, wnętrze

© Emil Michalczewski

Wyjątkiem w ingerencji było zakotwiczenie stalowych konstrukcji w zachowanych fundamentach bądź stabilnych technicznie stropach, tym samym stwarzając większe możliwości dla postawienia nowych funkcjonalnych kubatur i zadaszeń zdystansowanych od kruchych ścian.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, przekroje

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, przekroje

© Emil Michalczewski

W projektowanej architekturze zostały ulokowane nowe funkcje — muzeum ruin/lapidarium i wieża obserwacyjna, zaadaptowano także zastane ruiny na gościnne pokoje hotelowe, restaurację i scenę. Układ funkcjonalny ściśle nawiązuje do końcowego etapu budowy z XVII wieku, zamieniając funkcje rezydencji na muzealne.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, klatka schodowa, widok na restaurację

klatka schodowa, widok na restaurację

© Emil Michalczewski

Układ przestrzenny nowych elementów jest swoistą interpretacją przeszłości o uproszczonych kształtach. Powstałe muzeum ruin w miejscu dawnego pałacu Firleja, gabarytowo zastępuje dawną rezydencję. Charakterystyczna forma pilastego dachu wraz z pochyleniem widocznej od dziedzińca elewacji tworzy największą kubaturę o trzech kondygnacjach wraz z parterową — otwartą.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, wnętrze wieży

wnętrze wieży widokowej

© Emil Michalczewski

Nowa wieża obserwacyjna zlokalizowana w miejscu już nieistniejącej (wschodniej) również nawiązuje do swojej starszej wersji. Forma walca zwieńczona na szczycie kopułą o geometrycznej stalowo-szklanej konstrukcji tworzy najwyższy punkt widokowy na zamku z widokiem na panoramę Wisły i Kazimierza Dolnego. Na ostatniej kondygnacji wieży znajduje się duży podest, do którego prowadzą kręte schody wsparte centralnym słupem. Kaplica została obudowana od wewnątrz oraz zadaszona stalowo-szklaną konstrukcją, by naturalnie doświetlić małą scenę na piętrze.

Koncepcja modernizacji Zamku w Janowcu, pokój hotelwy

pokój hotelwy

© Emil Michalczewski

Kolorystyka materiałów w dostawionych elementach jest naturalna, tak by nie dominowała nad ruinami, podobnie jak nowe kształty. W celu odsłonięcia i ukierunkowania wzroku na historię zapisaną w murach, zastosowano w dużej mierze szklane wypełnienia. Nietypowe ekspozycje na ścianach zostały dodatkowo uzupełnione miejscowo przeziernymi stropami i podestami, umożliwiając odkrywanie zabytkowych układów z zupełnie innej perspektywy.

 

Emil MICHALCZEWSKI

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE