Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej. Jego tradycje sięgają 1945 r., kiedy to na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a w marcu 1950 roku — Wydział Architektury.
Obecnie Wydział zatrudnia 54 nauczycieli akademickich i kształci około 1100 studentów I i II stopnia na dwóch kierunkach: Architektura (przed zmianą nazwy kierunku: Architektura i Urbanistyka) oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą następujące jednostki: Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych. Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzony na Wydziale kierunek studiów Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w 2013 roku.

W dziale poświęcomym uczelni publikujemy informacje z życia akademickiego, informacje dotyczące warsztatów np. projekty na zagospodarwanie dzielnicy Dolnego Łazarza oraz propozycje studenckie np. podwodny punkt widokowy w Ustce.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE