Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
reklama

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosił nabór na nowe studia podyplomowe

16 stycznia '23

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosił nabór na nowe studia podyplomowe„Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia”, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia trwają dwa semestry i skierowane są do architektów i architektek zainteresowanych problematyką projektowania placówek ochrony zdrowia oraz osób pełniących stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej. Studia patronatem objęła Wielkopolska Izba Lekarska.

Nowe studia podyplomowe „Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia” są odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również sytuację demograficzną na świecie i wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia. Celem kształcenia na tym kierunku jest uzyskanie kwalifikacji podyplomowych w zakresie projektowania inwestycji i zarządzania w ochronie zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w projektowaniu i zarządzaniu w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Dla kogo? Studia adresowane są do architektów i architektek oraz osób pełniących stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką projektowania w placówkach ochrony zdrowia. Oferta kierowana jest także do inwestorów i lekarzy.

Studia zostały przyporządkowane do następujących dyscyplin naukowych:

  • architektura i urbanistyka (60%),
  • ochrona zdrowia (20%),
  • zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia (20%).

Wykłady będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znajdą się również uznani praktycy, projektanci szpitali oraz osoby zarządzające placówkami ochrony zdrowia.

Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej w nowoczesnej siedzibie Wydziału Architektury w Kampusie Politechniki Poznańskiej, w centrum Poznania. Zjazdy planowane są w piątki i soboty, raz lub dwa razy w miesiącu. Pierwszy zjazd przewidziany jest na 10 i 11 marca 2023 roku.

Rekrutacja na semestr letni 2022/23 trwa do 28 lutego 2023 roku. Szczegóły oraz program studiów i rekrutacja elektroniczna dostępne są na stronie studiów.

  

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE