NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ceglany biurowiec w Poznaniu. Studencki projekt z Nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii

20 maja '22

Michalina Linkowska, studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii, w kategorii prac inżynierskich w 49. edycji konkursu. Jej projekt dyplomowy to propozycja biurowca Kościelna 36 o charakterystycznej, ażurowej elewacji z cegły, który mógłby powstać w poznańskiej dzielnicy Jeżyce.

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie), rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odbył się już po raz czterdziesty dziewiąty. W tej edycji zgłoszono łącznie sto jedenaście prac w czterech kategoriach, a nagrodzono trzydzieści dwie.

Projekt biurowca, plan zagospodarowania terenu  Projekt biurowca, rzuty

biurowiec został zaprojektowany przy ulicy Kościelnej w Poznaniu

© Michalina Linkowska

W kategorii projektów inżynierskich jury wybrało sześć dyplomów — pośród nich znalazła się praca Michaliny Linkowskiej. Nagrodzona praca pt. Projekt budynku biurowego przy ul. Kościelnej w Poznaniu została wykonana w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa pod kierunkiem dr Agnieszki Rumież.

Szkic projektowy, notatki

autorka prowadząc analizę tworzyła również szkice

© Michalina Linkowska

ulica Kościelna i dzielnica Jeżyce

Prace inżynierską Michalina Linkowska poprzedziła wnikliwą analizą działki projektowej i dzielnicy Jeżyce.

Projektowany przeze mnie biurowiec znajduje się przy ulicy Kościelnej 36 w Poznaniu. Dzielnica Jeżyce, w której zakres wchodzi ta działka, jest obszarem bardzo istotnym dla miasta. Meandrująca ulica Kościelna jest miejscem dzielnicotwórczym, jej kształt pozostał niezmienny od czasów, gdy Jeżyce były jeszcze owalnicową wsią. Wzdłuż ulicy Kościelnej dominuje zabudowa zwarta, pierzejowa, charakterystyczna dla obszarów śródmiejskich, która wzdłuż obu jezdni tworzy wyraźne ściany urbanistyczne. Działka objęta opracowaniem stanowi wyraźne przerwanie ciągłości pierzei, istotne w odbiorze miejsca. Krzywoliniowe jezdnie ulicy Kościelnej dzielą przestrzeń, która jest zdecydowanie odcięta od strony północnej nasypem kolejowym, stanowiącym znaczące ujemne pasmo graniczne, a od południa przewężeniem przy skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z ulicą Wąską. Na tym silnie wydzielonym widokowo obszarze brakuje silnego elementu, który stanowiłby punkt odniesienia i odzwierciedlał tożsamość miejsca. Pomiędzy dwiema jezdniami ulicy Kościelnej w przyszłości ma powstać park ze zbiornikiem wodnym. Prężnie rozwijająca się dzielnica potrzebuje miejsc idących z duchem czasu, równocześnie z szacunkiem odnoszących się do istniejącej zabudowy — opowiada autorka projektu.

Projekt biurowca, schemat powstawania bryły

schemat drogi projektowej

© Michalina Linkowska

biurowiec na miarę dzisiejszych czasów

Studentka, aby zrealizować wyznaczone sobie założenia (tożsamość miejsca, współczesność) zaproponowała bryłę budynku rozrzeźbioną serią wykuszy i wnęk, z elewacją z cegły rozbiórkowej.

Kościelna 36 to biurowiec nie tylko na miarę Jeżyc, lecz również dzisiejszych czasów. Odpowiedzialne podejście do wpływu na środowisko, zarówno w trakcie budowy, jak i podczas eksploatacji, jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny — dodaje Michalina.

Wizualizacje detali budynku

charakterystycznym elementem jest zastosowanie cegły rozbiórkowej

© Michalina Linkowska

ceglany ażur

W celu redukcji śladu węglowego autorka zastosowała rozwiązania architektury słonecznej, wykorzystując ponadprzeciętną, jak na śródmieście, ekspozycję na słońce. Dodatkowo zaprojektowała atrium, doświetlające przestrzeń biurową oraz ażur ceglany, tworzący we wnętrzach grę światłocieni i dopełniający kompozycji bryły.

ażur ceglany

ażur ceglany wpuszcza światło do wnętrz budynku

© Michalina Linkowska

Autorka zastosowała na elewacji ażur ceglany w taki sposób, aby subtelnie wpuszczał do wnętrz światło słoneczne. Przejście z lica ściany do obróconych cegieł zaplanowała stopniowo, tak by płynnie zmieniało się i wprowadzało element krzywoliniowy, przełamujący ortogonalną kompozycję bryły. Układ został zaprojektowany za pomocą programu Grasshopper, wykorzystując elementy projektowania parametrycznego.

rojekt biurowca w poznańskiej dzielnicy Jeżyce, przekroje

budynek składa się z czterech poziomów i podziemnego garażu

© Michalina Linkowska

budki akustyczne

Studentka zastosowała w części biurowej szereg nowoczesnych i sprzyjających użytkownikom udogodnień. Jako rozwiązanie problemu hałasu zaproponowała telefoniczne budki akustyczne.

 Detal akustycznej budki telefonicznej

z budek akustycznych można korzystać zarówno na stojąco, jak i siedząco

© Michalina Linkowska

W sytuacji, gdy pracownik stanowiska kilkuosobowego musi przeprowadzić rozmowę telefoniczną lub wziąć udział w wideokonferencji, ma możliwość skorzystania z indywidualnej przestrzeni bez obaw, że przeszkadza w ten sposób współpracownikom. Możliwość dostosowania wysokości blatu i siedziska sprzyja korzystaniu z budki zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Daje to szansę na zmianę pozycji pracy, co korzystnie wpływa na układ ruchu człowieka, a tym samym jego zdrowie i samopoczucie — tłumaczy Michalina.

Projekt biurowca w poznańskiej dzielnicy Jeżyce, wnętrze

w przestrzeni biurowca znajdują się również miejsca do relaksu pośród zieleni

© Michalina Linkowska

przemyślane decyzje

Architektka projektowała biurowiec z myślą o branży IT, lecz, w trosce o trwałość budynku, układ funkcjonalny umożliwia łatwe dostosowanie do innych funkcji. Przestrzeń biurową wyposażyła w stanowiska pracy grupowej, a w wykuszach zaaranżowała miejsca do rekreacji i relaksu. Do wnętrz oprócz budek akustycznych wprowadziła liczną zieleń.

Każdą decyzję — plastyczną, funkcjonalną, związaną z instalacjami, czy gatunkami roślin, starałam się podjąć ze szczególną troską o środowisko, zarówno pracy, jak i naturalne — podsumowuje autorka.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE