Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dominika Głąb – „Człowiek w świecie flory – opowieść o wspólnej naturze. Instalacja artystyczno-edukacyjna”

12 kwietnia '24
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „Człowiek w świecie flory – opowieść o wspólnej naturze. Instalacja artystyczno-edukacyjna”
Autorka: Dominika Głąb
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Jacek Kos, prof. ASP

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2022/2024”

Wystawa problemowa zatytułowana „Człowiek w świecie flory — opowieść o wspólnej naturze. Instalacja artystyczno-edukacyjna” jest projektem przestrzeni wystawienniczej koncentrującej się na istotnych aspektach flory, a w szczególności zagadnień dotyczących drzew. Wystawa przedstawia ten temat w szerokim zakresie: od historii drzew, typologii po znaczenie ich i drewna w historii i rozwoju wielu dziedzin kultury materialnej. Wystawa skupia się również na współczesnych zagadnieniach związanych ze środowiskiem, z zagrożeniami klimatycznymi i konsekwencjami ekspansywnej eksploatacji degradującej przyrodę — naturę — ekosystem.

wejście

wejście

© Dominika Głąb

Poprzez autorskie instalacje zapraszam widzów do wędrówki przez niezwykłą przestrzeń, pełną organicznych form świata natury. Zwiedzający przechodzą płynnie przez kolejne strefy tematyczne, w których interaktywne i multimedialne instalacje przestrzenne tworzą niepowtarzalny klimat, stają się jednocześnie oryginalnym nośnikiem przekazu istotnych treści merytorycznych, zdefiniowanych scenariuszem wystawy. Widzowie stają się odkrywcami kolejnych przestrzeni oraz uczestnikami wystawy.

strefa 1 - wymarłe gatunki drzew

strefa 1 - wymarłe gatunki drzew

© Dominika Głąb

Projekt instalacji jest dla mnie przestrzenią współobecności i współodczuwania — budowania wspólnoty, integracji i tożsamości, a nadrzędną ideą jest otwarcie świadomości i uwrażliwienie odbiorcy na wartość otaczającej nas natury.

Projekt przestrzeni o funkcji edukacyjnej stanowi również propozycję dla wydarzeń naukowych, ekologicznych i społecznych — sesji naukowych, sympozjów, konferencji czy międzynarodowych wydarzeń rangi Expo.

strefa 2 - instalacja, pierwsze przedmioty z drewna

strefa 2 - instalacja, pierwsze przedmioty z drewna

© Dominika Głąb

Proponowane instalacje poruszają tematykę degradacji środowiska oraz form ochrony, między innymi na terenie Dolnego Śląska, który należy do obszarów cennych przyrodniczo, bogatych w gatunki rzadkie lub występujące w Polsce tylko na terenie tego województwa. Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz zaangażowania w konkretne działania. Aby dotrzeć do większej liczby osób, należy położyć nacisk na odpowiednią edukację, wykorzystując nowoczesne metody oraz narzędzia, dlatego mój projekt skierowany jest do miast otwartych na innowacyjne rozwiązania.

strefa 3 - hologramy

strefa 3 - hologramy

© Dominika Głąb

Jako przykład wybrałam Wrocław, miasto wyróżniające się tempem rozwoju oraz otwartością na zmiany. Uczelnie wyższe przyciągają studentów z różnych części Polski, a także z zagranicy — to dobra okazja, by w niekonwencjonalny sposób uwrażliwić ludzi na aspekt dbania o wspólną przyrodę oraz komfort życia mieszkańców miasta.

strefa 4 - kręgi świetlne

strefa 4 - kręgi świetlne

© Dominika Głąb

Ponieważ wystawa przeznaczona jest do dużych powierzchni wystawienniczych, idealnie wpisuje się w architekturę Pawilonu Wytwórni Filmów Fabularnych lub Hali Stulecia, razem z okalającym korytarzem, w którym mogłyby się znajdować wielkogabarytowe namioty. Instalacja może być również dostosowana do innych przestrzeni wystawienniczych, co pozwoli uwrażliwić społeczeństwa na problem degradacji środowiska w skali globalnej.

banery

banery

© Dominika Głąb

Dominika Głąb

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE